Výsledky žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany 2024

Sedemčlenná pracovná skupina zriadená primátorom Mesta Piešťany vyhodnotila podané žiadosti a rozhodla o pridelení prostriedkov v celkovej sume 100 – tisíc eur. Príspevok získa tento rok 32 zo 44 prihlásených projektov.

V nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany č. 167/2023 zo dňa 14.12.2023, primátor mesta Piešťany zriadil dňa 16.2.2024 pracovnú skupinu vo veci plnenia Zmluvy o spolupráci medzi mestom Piešťany a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REZORT PIEŠŤANY a menoval jej členov, ktorými boli:

 • Mgr. Jozef Drahovský, poslanec MsZ Piešťany
 • Ing. Martin Svorad, prednosta Mestského úradu Piešťany
 • Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania, Mestský úrad Piešťany
 • Ing. Jana Hlaváčová, vedúca Odboru stratégie a rozvoja mesta, Mestský úrad Piešťany
 • PhDr. Jolana Podobová, vedúca Odboru školstva a športu, Mestský úrad Piešťany
 • Mgr. Art. Diana Kizek-Kiššová, referent pre kultúru, Mestský úrad Piešťany
 • Mgr. Danica Reptová, vedúca právneho odboru, Mestský úrad Piešťany

Projekty, ktoré získali podporu z OOCR Rezortu Piešťany na rok 2024:

 1. Podpora preteku kajakárov v rámci Slovenského pohára
 2. Piešťanské Zlaté Stuhy 2024
 3. SK – International Women’s Jazz festival Piešťany 2024
 4. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2024
 5. Silvestrovský beh Piešťany 2024
 6. Piešťanský divadelný festival – Divadlo zábavy – piešťanské zábaly
 7. Pretek Slovenský pohár v okruhovom jachtingu – Balnea cup 2024
 8. 31. ročník ENSANA PIEŠŤANY CUP
 9. KROJOVANÝ ANNA BÁL 2024
 10. Tradičné umelecké remeslá
 11. 31. Victoria Regia
 12. 69. music festival Piešťany Musica Bohemica
 13. Sprievodné podujatia 69. music festival Piešťany (69. mfP)
 14. Rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočný koncert, adventný program
 15. Piešťanské hody 2024
 16. 19. Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany
 17. Winter Tango Piešťany
 18. Projekt Festival secesie – Art Nouveau Festival – umenie inšpiruje
 19. Výstavno – propagačná a emisná činnosť
 20. Park Foto
 21. „Podpora prevádzky letného kúpaliska Eva“ rok 2024
 22. Piešťanská BUĎ FITka – 49. ročník
 23. 45. ročník ENSANA SLOVAKIA CUP
 24. Svetový festival čipky
 25. Letné majstrovstvá Slovenska v tenise jednotlivcov, kategória staršie žiactvo
 26. Organové dni v Piešťanoch, jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu
 27. Piešťanská veslárska trojregata 2024
 28. Úzdržba a obnova studničiek a oddychových zón v Piešťanoch a širšom okolí
 29. Slovakia chess Open Piešťany 2024
 30. To najlepšie z Elektrárne (10. výročie rekonštrukcie)
 31. Letné koncerty La Musica 2024
 32. SPOLU INAK