Slovenská chránená dielňa s.r.o.


 

Kontakt

ADRESA Sládkovičova 10C, 921 01 Piešťany
TELEFÓN +421 911 415 613
EMAIL schd@schd.sk
WEB www.slovenskachranenadielna.sk

„Sme vďační každému klientovi za prácu.“

Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch vznikla 1.1.2007, postupne sa vypracovala na jednu z najväčších chránených dielní v SR a od 1.7.2021 prešla veľkou zmenou z pôvodného štatútu chránenej dielne na „registrovaný sociálny podnik.


 

„Sme vďační každému klientovi za prácu.“

Slovenská chránená dielňa v Piešťanoch vznikla 1.1.2007, postupne sa vypracovala na jednu z najväčších chránených dielní v SR a od 1.7.2021 prešla veľkou zmenou z pôvodného štatútu chránenej dielne na „registrovaný sociálny podnik.Táto zmena so sebou prináša nové výhody pre klientov, a zároveň napĺňa poslanie zabezpečiť prácu a prispôsobiť pracovné prostredie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú problém zamestnať sa v normálnych neprispôsobených pracovných podmienkach. Zamestnávame prevažne zdravotneznevýhodnených ľudí, ktorí vykonávajú pre firmy pravidelne i jednorazovo služby a práce na rovnakej profesionálnej úrovni ako zdraví ľudia.

Slovenská chránená dielňa so svojím kolektívom zamestnancov je všestranná, spoľahlivá a flexibilne reaguje na atypické požiadavky najnáročnejších klientov.
Má širokú ponuku služieb a výroby: grafická a potlačová dielňa, montážna dielňa, krajčírska dielňa, cukrárenská výrobňa, baliaca dielňa, ale aj ručná kreatívna dielňa.
Pre svojich klientov sú k dispozícii po celý rok a pre každú príležitosť: MDŽ, MDD, firemné a športové dni, kongresy, výstavy, súťaže, Vianoce.
Neustále sa snaží rozširovať svoje portfólio služieb a výroby, vyhľadáva nové možnosti, kde sa môžu uplatniť aj ľudia so zdravotným znevýhodnením. Pre mnohých z nich je to jediné miesto, kde sa môžu cítiť užitoční a pracovať v kolektíve.