Informácie o štvrťročných zákazkách

Všetky súhrnné správy o zadaní zákaziek od druhej polovice roku 2023 nájdete uverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

Súhrnné správy Rezort Piešťany na ÚVO

Rok 2023:

Rok 2022:

Rok 2021:

Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Rok 2013: