Orgány oblastnej organizácie cestovného ruchu

Predstavenstvo

Ing. Mgr. Michal Bezák – predseda predstavenstva

Mgr. Igor Paulech – podpredseda predstavenstva

Ing. Dušan Ďurčák – člen predstavenstva

Jozef Tkácz – člen predstavenstva

Email: predstavenstvo@visitpiestany.sk

 

Dozorná rada

Marcela Klejchová – predseda dozornej rady

Ing. Alžbeta Švorcová – podpredseda dozornej rady

Peter Mešťan – člen dozornej rady

PhDr. Pavol Paulovič – člen dozornej rady

Email: dozorna@visitpiestany.sk

 

Výkonný riaditeľ

Ing. Tatiana Nevolná – výkonný riaditeľ

Email: riaditel@rezortpiestany.sk