KIRA


 

Kontakt

ADRESA Starohájska 10, 917 01 Trnava
TELEFÓN 033/5559 241
EMAIL info@kira.sk
WEB www.kira.sk

Krajská inovačná rozvojová agentúra (skrátene KIRA) je nezisková organizácia zriadená Trnavským samosprávnym krajom. Aktívne pôsobí od roku 2020, a jej hlavným cieľom je podporovať rozvoj a inovácie na území Trnavského kraja najmä v týchto oblastiach: podpora podnikania, pomoc sociálne a zdravotne znevýhodneným, rozvoj občianskej spoločnosti a rozvoj cestovného ruchu a cyklodopravy v kraji.


Naše naj:

V rámci uplynulého obdobia KIRA zrealizovala napríklad tieto projekty:

  • SOS Gombík – Poskytnutie služby domáceho tiesňového volania pre seniorov, zdravotne znevýhodnených, prípadne čakateľom na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, prostredníctvom inštalácie SOS tlačidla v rámci vlastnej domácnosti.

  • Publikácia „Nepredať! Zveľadiť“ – V spolupráci s Nadáciou Cvernovka a Trnavským samosprávnym krajom vydala KIRA publikáciu s analýzou nevyužívaného samosprávneho majetku, konkrétne budov a areálov, ktoré by mohli byť regenerované komunitnými developerskými kolektívmi. Aj vďaka tomuto kroku sa podarilo prepojiť lokálnu komunitu v Piešťanoch, ktorá mala ambíciu pretvoriť budovu na atraktívne miesto pre mladých a kreatívnych ľudí z Piešťan a ich okolia so zástupcami župy. Nedávno v týchto priestoroch vzniklo kultúrne a kreatívne centrum Arta.

  • Stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany – KIRA pre Trnavský samosprávny kraj zabezpečila vypracovanie odbornej štúdie, ktorá vyhodnotila potenciál Letiska Piešťany z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja. Štúdia načrtla predovšetkým možné smery, ktorými sa tento rozvoj má uberať a bude odborným podkladom pre rozhodnutia manažmentu a akcionárov letiska.

  • KIRATON – V spolupráci s inovačným štúdiom Kiuub zrealizovala KIRA prvý krajský hackaton s názvom Kiraton. Podujatie prebiehalo 24-hodín od podvečera piatka 1. októbra 2021 v Trnave. Súťaž inovatívnych nápadov sa tematicky zamerala na hľadanie riešení v oblasti využívania zelenej energie a rozvoja elektromobility a zároveň na zlepšenie zapojenia obyvateľov do tvorby verejných politík.