Fakturačné údaje

Rezort Piešťany
Spoločenské centrum
Kúpeľný ostrov 4445/13
921 01 Piešťany
IČO: 42288916
DIČ: 2023442190
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0029 9281 0354
Zapísaný v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky č. 09051/2012/SCR


Začalo sa to dávno. Spontánne, pomaly a s chuťou.

Celé sa to začalo v roku 2012. Účelom založenej organizácie je podpora a propagácia cestovného ruchu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území jej zakladateľov a členov, s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.

 


 

Sídlime na Kúpeľnom ostrove.

Naša kancelária sa nachádza na Kúpeľnom ostrove, v budove Spoločenského centra s číslom 13. Nájdete ju na prízemí, z vonkajšej strany Spoločenského centra, na rohu budovy, je plne presklenená. Pri návšteve môžete zaparkovať pri hoteli Grand. Tešíme sa na vašu návštevu!

TELEFÓN +421 917 173 119
EMAIL info@visitpiestany.sk
MARKETING marketing@visitpiestany.sk

ADRESA Spoločenské centrum, Kúpeľný ostrov 13, Piešťany 921 29, Slovensko

 


 

Chcete o nás dať vedieť? Budeme radi. Tu nájdete o nás viac.

Idete napísať článok, vydať tlačovú správu, prípadne hľadáte fotografie našich partnerov Rezortu, alebo zoznam akcií v Piešťanoch? Tu by ste mali nájsť prehľadne zoradené všetky potrebné dáta na jednom mieste. Na prezretie alebo stiahnutie. Ak ste niečo nenašli, napíšte nám.

Fotografie

 


 

Napíšte nám.
Budeme Vás kontaktovať.