Vojenské historické múzeum

Múzejné oddelenie Piešťany Vojenského historického múzea sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Pre depozitáre a administratívnu budovu boli určené kasárne SNP na Orviskej ceste. Časť bývalého vojenského letiska s tromi halami na Žilinskej ceste bola určená na vybudovanie stálej expozície. V rokoch 2002 – 2003 boli tieto objekty čiastočne zrekonštruované. Dňa 25.9.2004 bola pre verejnosť sprístupnená stála expozícia pod názvom “Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“.

Expozícia je umiestnená na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách. Múzejné oddelenie Piešťany registruje ku koncu roka 2016 v zbierkovom fonde 8 471 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.

Ťažisko expozície je v hale číslo 1, v ktorej sa nachádzajú zbierkové predmety približujúce návštevníkom dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády, používanú v období rokov 1945 – 1992. V hale číslo 2 je vystavovaná ľahká obrnená technika. Ťažkú pásovú techniku nájdete  v hale číslo 3.

Vonkajšia expozícia je svojím charakterom členená do štyroch základných blokov. Pozostáva z leteckej techniky a techniky pro­tivzdušnej obrany, ženijnej techniky, tankovej a obrnenej techniky a  delostreleckej techniky.

Okrem prezentácie zbierkových predmetov v stálej expozícii sa múzejné oddelenie Piešťany prezentuje verejnosti múzejnou technikou pri rekonštrukciách historických bojov a organizovaním prezentačných akcií spojených s dynamickými ukážkami pri rôznych príležitostiach, napr. „Noc múzeí“, „Deň detí“, „Ozbrojené zložky deťom“ a iné.

Otváracia doba:
(Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany)

 • jún až september:
  utorok až nedeľa vstup do múzea:
  10.00, 13.00, 15.00 hod.

 

 • október až máj (vopred nahlásené skupiny v počte 10 až viac osôb):
  utorok až piatok vstup do múzea:
  10.00, 13.00 hod.

 

 • Technická prestávka od 12.00 – 13.00 hod.

Vstupné:
Dospelí: 1.00 €
Študenti a dôchodcovia: 0.50 €
Vojnoví veteráni, zamestnanci rezortu MO SR,členovia (Zväzu múzeí na Slovensku, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Spoločnosti slovenských archivárov) a deti do 15 rokov – vstup zdarma

Viac info www.vhu.sk/muzejne-oddelenie-piestany/

Zdroj: vhu.sk