Viac ako 5 mesiacov, vyše 30-tisíc návštevníkov: výstava Kvetinové svety bola tento rok jedna z najnavštevovanejších na Slovensku

Od polovice mája do konca októbra mali návštevníci piešťanského Kúpeľného ostrova možnosť vidieť výstavu diel Alfonsa Muchu s názvom Kvetinové svety. Piešťany sú so životom a tvorbou slávneho českého maliara nerozlučne späté, preto sa tento rok stali súčasťou medzinárodného projektu Muchova cesta.

Na fotografií maliarov vnuk John Mucha s obrazom, na ktorom je Alfons Mucha (druhý sprava) počas jedného z piešťanských pobytov s riaditeľom a nájomcom kúpeľov Ľudovítom Winterom (prvý sprava). Foto: Ľuboš Bakyta

Ivančice, Mikulov, Hrušovany nad Jevišovkou, Moravský Krumlov. To sú miesta na Morave, kde žil a pôsobil český maliar Alfons Mucha. S jeho životom sú však nerozlučne spojené aj Piešťany. V najväčšom slovenskom kúpeľnom meste trávil maliar veľa času, vznikali tu skice k jeho slávnemu dielu Slovanská epopeja. Piešťanským kúpeľom maliar vďačil aj za vyliečenie dcéry Jaroslavy. Svoju vďaku prejavil tým, že kúpeľom daroval svoj obraz Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia!, ktorý je od mája 1932 až dodnes umiestnený v reštaurácii hotela Thermia Palace. Na pomyselnej mape maliarových životných ciest preto Piešťany nemôžu chýbať.

Výstava Kvetinové svety v Napoleonských kúpeľoch ponúkla slávne plagáty a ilustrácie Alfonsa Muchu.

„Výstava Kvetinové svety v Napoleonských kúpeľoch ponúkla slávne plagáty a ilustrácie Alfonsa Muchu, vďaka čomu bola pre milovníkov umenia a krásy nezabudnuteľným zážitkom,“ hodnotí výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná. „Piešťany sa stali prvým miestom mimo územia Českej republiky, ktoré je súčasťou Muchovej cesty. A práve v našom kúpeľnom meste bola výstava obohatená o špeciálnu časť venovanú Muchovmu vzťahu k Piešťanom. Ambasádorkou výstavy sa stala herečka Zuzana Mauréry, medzi prvými návštevníkmi výstavy boli napríklad moderátorky Alena Heribanová a Karin Majtánová, ďalej speváci Samo Tomeček a Tomáš Bezdeda, speváčky Marcela Lajferová, Beata Dubasová aj herečka Karin Hajdu. No nielen oni, ale každý z viac ako 30-tisíc návštevníkov prispel k tomu, že Kvetinové svety sa tento rok stali jednou z najnavštevovanejších výstav na Slovensku.“

Ambasádorkou výstavy sa stala herečka Zuzana Mauréry (vpravo), medzi prvými návštevníkmi bola napríklad moderátorka Alena Heribanová (vľavo). Dámy doprevádza generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany Peter Bednarčík (v strede).

Projekt Muchova cesta je iniciatívou Nadácie Mucha, ktorej poslaním je chrániť a zachovať rodinnú zbierku diel Alfonsa Muchu a propagovať jeho dielo vo svete.

Na otvorenie výstavy Kvetinové svety prišiel do Piešťan maliarov pravnuk Marcus Mucha. Jeho otec a maliarov vnuk John Mucha výstavu v Piešťanoch hodnotí takto: „Úžasná bola spolupráca našej kurátorky Tomoko Sato s riaditeľom Balneologického múzea Vladimírom Krupom, ktorá sa venovala pobytom môjho starého otca, mamy, tety a aj otca v piešťanských kúpeľoch. Aj mne sa v Piešťanoch veľmi páčilo a keď to tak počítam, kúpele navštívila – vrátane môjho syna a vnukov – už piata generácia rodiny Mucha. V máji 2024 otvoríme ďalšiu výstavu Muchovej cesty a tešíme sa na skvelú spoluprácu s piešťanskými kúpeľmi.“

Podľa slov Johna Muchu chceli na výstave v Piešťanoch ukázať Alfonsa Muchu nielen ako všestranného umelca, ktorý pevne veril, že jedným zo základných úloh umenia je „nie boriť, ale stavať mosty“.

„To je niečo, čo v dnešnej dobe potrebujeme možno viac ako kedykoľvek predtým,“ dodáva John Mucha.

Výstavu kvetinové svety pripravila Nadácia Mucha v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpelmi Piešťany. Na fotke maliarov vnuk John Mucha (vľavo) a Peter Bednarčík (vpravo), generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a.s.

Výstavu kvetinové svety v spolupráci s Nadáciou Mucha pripravili Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí projekt podporili: Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany, Balneologické múzeum Ľudovíta Wintera, KIRA – Krajská inovačná a rozvojová agentúra, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany, Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, Slovakia Travel, Respect, Classic coffee, Mitsubishi Electric Slovakia. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a KIRA – Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.