Rezort Piešťany: Napriek pokračujúcej pandémii sme si v roku 2021 udržali stabilnú návštevnosť

Podľa nedávno zverejnených údajov Štatistického úradu SR zaznamenali ubytovacie zariadenia na Slovensku v roku 2021 ešte väčšie straty ako v prvom roku pandémie. Počet hostí oproti roku 2020 ďalej klesol, a to na najnižšiu úroveň od roku 1998. Za celý minulý rok sa prepadla aj domáca návštevnosť, ktorú nevytiahli ani silnejšie letné mesiace. V kontexte týchto dát považuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany za potešujúce čísla týkajúce sa regiónu jej pôsobnosti, ktoré potvrdzujú udržanie stabilnej úrovne návštevnosti.

Piešťany, 8. marec 2022 – Na Slovensku opäť chýbali najmä zahraniční hostia, oproti predpandemickému roku 2019 ich počet dosiahol iba štvrtinové hodnoty. Úbytok turistov zo zahraničia, ale aj celkový pokles návštevnosti pocítil aj piešťanský región. Napriek tomu hodnotí výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany uplynulý rok pomerne optimisticky: „Celkovo strávili hostia v ubytovacích zariadeniach v okrese Piešťany počet nocí, ktorý predstavuje medziročný pokles iba o 0,1 percenta. To môžeme považovať za veľmi dobrý výsledok, najmä keď vezmeme do úvahy, že vďaka očkovaniu sa minulý rok už výraznejšie otvorili možnosti cestovania za hranice.“

Tatiana Nevolná považuje za pozitívnu správu pre piešťanský región aj fakt, že priemerná dĺžka prenocovania sa tu predĺžila zo 6,7 na 7 nocí. Pritom v celom kraji bola priemerná dĺžka prenocovania 4 noci. Okres Piešťany tvorí takmer polovicu z celkového počtu prenocovaní v Trnavskom kraji, ktorý má sedem okresov. Na celkovom počte návštevníkov kraja sa piešťanský okres podieľal približne jednou tretinou.

„Udržať stabilnú návštevnosť vdruhom pandemickom roku nebolo vôbec jednoduché,“ pripomína Tatiana Nevolná. „Okrem atraktivity nášho regiónu a služieb k tomu určite prispel aj cielený marketing a propagácia Rezortu Piešťany, na ktorú máme vyhradenú zhruba tretinu rozpočtu našej organizácie. Cestovný ruch sme minulý rok podporili aj spoluorganizáciou rôznych podujatí aaktivít zameraných na rozvoj destinácie. Vrámci nášho rozpočtu sa snažíme aj o skvalitňovanie služieb turizmu. V tejto súvislosti by som spomenula napríklad otvorenie požičovne horských bicyklov alebo spustenie online centrálneho kalendára podujatí.“

Rezort Piešťany sa s cieľom ďalšieho zatraktívnenia destinácie podieľal aj na znovuosadení sochy Alexandra Trizuliaka, na prevádzke letného kúpaliska Eva i na organizácii ikonických podujatí v regióne, ako sú Zlaté stuhy, Music festival či Victoria Regia.

Ďalším pozitívom minulého roka bolo pristúpenie troch nových členov do Rezortu Piešťany. Podľa Tatiany Nevolnej je rozširovanie členskej základne dôležité nielen z hľadiska užšej spolupráce rôznych subjektov v regióne, ale aj z pohľadu získania dotácie, ktorú poskytuje ministerstvo dopravy a výstavby oblastným organizáciám cestovného ruchu.

„Výška poskytnutej dotácie sa odvíja od súhrnnej hodnoty vybratých členských príspevkov,“ pripomína Tatiana Nevolná. „Preto je rozširovanie našej oblastnej organizácie dôležitým procesom, na ktorom neustále pracujeme. Od roku 2019 až dodnes narástol počet členov Rezortu Piešťany z 9 na 24. Okrem iných pozitív to znamená aj možnosť požiadať o vyššiu štátnu dotáciu. Z toho bude následne profitovať celý piešťanský región, keďže väčší rozpočet nám dá širšie možnosti na podporu cestovného ruchu, atým aj naviazaných služieb a zamestnanosti.“

Piešťanský región a rok 2021 v číslach

  • 7 percent klesol minulý rok počet návštevníkov v okrese Piešťany. V roku 2019 zavítalo do regiónu 133 884 návštevníkov, v roku 2020 to bolo 82 085 ľudí a v roku 2021 prišlo 76 574 hostí.
  • Zvýšil sa počet nocí, ktoré celkovo strávili hostia v ubytovacích zariadeniach na území členských samospráv Rezortu Piešťany (z 326 489 na 331 411). V roku 2021 pristúpili do Rezortu Piešťany tri samosprávy, a to mesto Hlohovec, obec Rakovice a obec Krakovany. Títo noví členovia zvýšili počet prenocovaní o 16 217.
  • Výška celkovej vybranej dane za ubytovanie v roku 2021 klesla medziročne o tri percentá na 465487 eur (480698,65 eur vroku 2020, čo bol 49- percentný prepad oproti nepandemickému roku 2019).
  • Na Kúpele Piešťany pripadá takmer 69 percent prenocovaní v rámci pôsobnosti Rezortu Piešťany. Priemerná dĺžka ubytovania v kúpeľoch vzrástla oproti roku 2020 o 0,2 dňa.
  • Skoro 82 percent návštevníkov kúpeľov bolo zo SR. Skladbu zahraničných návštevníkov tvorili hostia z ČR (7%), Nemecka (3%), Rakúska (1%), Maďarska (1%), Ruska (1%) a iných krajín (3%). V roku 2019 bol pomer domácich a zahraničných hostí 59: 41 percent.
  • Obsadenosť izieb vkúpeľoch poklesla na 36 percent. Počet návštevníkov poklesol o necelých 7 percent a počet prenocovaní približne o 2,5 percenta.