Socha Barlolámača

Barlolámač PiešťanyJe symbolom Piešťan, no ako a prečo sa Lámač bariel na Kolonádový most vlastne dostal?

Kto si myslí, že reklama a marketing sú výdobytky modernej doby, je na omyle. Krásnym dôkazom je práve piešťanský barlolámač. Pri priečelí Kolonádového mosta stojí už takmer deväťdesiat rokov, no len málokto z ľudí, ktorí okolo neho prechádzajú, vie, že socha je vlastne geniálny marketingový produkt, a to z roku 1894! A hoci sa hovorí, že za všetkým treba hľadať ženu, v Piešťanoch platí, že za všetkým treba hľadať Ľudovíta Wintera. Jeho otec Alexander si od grófa Františka Erdödyho prenajal piešťanské kúpele a do ich vedenia zapojil syna Ľudovíta, ktorý mal vtedy len dvadsať rokov. Ukázalo sa, že pre Piešťany bol tento krok ohromným šťastím. Ľudovít Winter pozdvihol obec na mesto s vyasfaltovanými chodníkmi a cestami, vodovodom, kanalizáciou, novými budovami či reguláciou Váhu a zaslúžil sa aj o vybudovanie kúpeľov, ktoré vďaka nemu prvýkrát poznali svetovú slávu. Mnohé z toho by sa nebolo podarilo, keby nemal Ľudovít Winter veľký obchodný talent a nápady, s ktorými bol vždy niekoľko krokov pred ostatnými.  Takýmto nápadom bol aj Lámač bariel.

Šetril – a zarobil

„Bez propagácie sa do sveta nedostaneme. Preto som zostavil prvý prospekt v piatich rečiach. Chcel som vytlačiť aj plagát a rozmýšľal som o kresbe, ktorá by ohlasovala svetu uzdravenie chorého. Ale musel som šetriť, návrhy som nemohol žiadať od umelcov,“ píše vo svojich pamätiach Ľudovít Winter. A tak poveril začínajúceho kresliara Artura Heyera, aby jedinou figúrou vyjadril uzdravenie. „O niekoľko dní mi predložil skicu Lámača bariel. Ihneď som ju prijal a zahlásil obchodnej komore na patentovanie.“

To bolo pred 125 rokmi. Postava barlolámača vtedy vyvolala senzáciu a po celej Európe vznikali jeho napodobeniny. Ľudovít Winter musel svoj patent chrániť neraz aj súdnou cestou. Lámač bariel dlho existoval len na papieri, až v roku 1930 ho dal Ľudovít Winter zvečniť do bronzu. Autorom sochy, ktorá sa na svoje miesto dostala o tri roky neskôr, je Robert Kühmayer. Jediný rozdiel medzi bronzovým barlolámačom a jeho kreslenou predlohou je ten, že postava na papieri láme barlu cez kolenu a socha v rukách.

Barlolámač a Kolonádový most Piešťany