REZORT PIEŠŤANY: minulý rok nám ukázal, že je potrebné orientovať sa naďalej na zahraničné trhy, ktoré do našej destinácie prinášajú viac peňazí

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o kapacitách, návštevnosti a tržbách ubytovacích zariadení cestovného ruchu za minulý rok. V celoslovenskom meradle sme v roku 2023 zaznamenali výrazný medziročný nárast prenocovaní, no ešte stále sme nedosiahli úroveň spred pandémie. Návštevnosť v piešťanskom regióne ukázala, že zahraniční návštevníci tam prinášajú viac peňazí než domáci, preto je dôležité naďalej sa orientovať na zahraničné trhy. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany sa vyjadrila k dátam týkajúcim sa oblasti jej pôsobnosti.

V roku 2023 strávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach v členských samosprávach Rezortu Piešťany 561 444 nocí, čo je o 2,5 percent menej ako v roku 2022. Ak by sme mali porovnávať počet prenocovaní osôb nad 18 rokov, v takom prípade by bol medziročný prepad o 5,7 percenta, 18 366 prenocovaní vytvorili deti (osoby do 18 rokov). Deti platia daň za ubytovanie od 1.1.2023 a od tohto termínu ich mesto eviduje v štatistikách prenocovaní. Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. tvoria až 61 percent z celkového počtu prenocovaní v členských samosprávach Rezortu Piešťany.

„Väčšinu prenocovaní v piešťanskom okrese zrealizovali domáci návštevníci, ktorých podiel na celkovom počte prenocovaní bol až 63,5 percent. Zahraniční návštevníci tvorili 36,5 percent prenocovaní,“ dopĺňa výkonná riaditeľka rezortu Piešťany Tatiana Nevolná. „Najsilnejším obdobím v Piešťanoch sú letné prázdniny, najsilnejším mesiacom bol august, hneď po ňom júl. Najslabším obdobím je začiatok roka s najslabším mesiacom január a po ňom február.“

„Príčiny poklesu počtu prenocovaní prisudzujeme viacerým okolnostiam,“ pokračuje Tatiana Nevolná. „V roku 2023 sme sa všetci prestali obávať pandémie a cestovania po svete. Väčšina domácich strávila dovolenku v zahraničí a vynahradila si tak takmer tri roky strávené doma. Zároveň sa s nárastom cien stávame cenovo porovnateľní s dovolenkami v zahraničí. V októbri sa začal vojnový konflikt v Izraeli, ktorý predčasne pozastavil priame letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany. Vzdialenejšie, no už aj európske štáty vnímajú Slovensko ako krajinu príliš blízko pri Ukrajine, v ktorej prebieha vojnový konflikt. Majú obavy, či je u nás bezpečne, keďže sme priami susedia. Na bezpečnosť našej destinácie sa nás často pýtali napríklad návštevníci veľtrhu v Nemecku, kde sme prezentovali Piešťany.“

Z pohľadu vyzbieranej dane z ubytovania evidujú v Piešťanoch oproti roku 2022 nárast takmer o 15 percent, členské samosprávy vyzbierali na dani z ubytovania takmer 925-tisíc eur. Tento nárast vyzbieranej dane za ubytovanie – aj napriek menšiemu počtu prenocovaní – je ovplyvnený zvýšením sadzby dane za ubytovanie platným od prvého januára 2023, a to z pôvodných 1,50 eura na 2 eurá na osobu a prenocovanie, a tiež zavedením sadzby dane za ubytovanie pre osoby do 18 rokov vo výške 10 percent z dane z ubytovania, čo znamená 0,20 eura za dieťa do 18 rokov.

V roku 2023 sa ubytovalo v členských samosprávach viac ako 123-tisíc návštevníkov, čo je v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 pokles o 8 percent, no v porovnaní s rokom 2022 ide o mierny nárast. Oproti roku 2022 prišlo aj k nárastu tržieb, pričom tržby zahraničných návštevníkov tvorili 44,63 percenta z celkových tržieb a tržby domácich návštevníkov 55,37 percenta z celkových tržieb okresu. „Keď si však porovnáme, že 68 percent zo všetkých domácich návštevníkov vytvorilo tržby vo výške 55,37 percenta a 32 percent zahraničných návštevníkov vytvorilo 44,63 percenta celkových tržieb, potom je zrejmé, že je dôležité orientovať sa i naďalej na zahraničné trhy, nakoľko do destinácie prinášajú viac peňazí,“ upozorňuje Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

Top štyri cieľové krajiny pre okres Piešťany, a tým aj pre celú destináciu Rezort Piešťany, sa medzi rokmi 2019, 2022 a 2023 nezmenili: (1) Slovenská republika (67,9 %), (2) Česká republika (12,7 %), (3) Nemecko (4,8 %) a (4) Izrael (2,4 %). Zaujímavosťou je, že ak by sme mali brať do úvahy top príjazdové krajiny v počte návštevníkov v Slovenských liečebných kúpeľov, ich poradie by sa vymenilo: (1) Slovenská republika, (2) Česká republika, (3) Izrael, (4) Nemecko a (5) Kuwait. V počte prenocovaní Izrael dokonca predbehol Nemecko a Českú republiku a posunul sa na druhé miesto za Slovenskú republiku. Obrovským prínosom bolo zavedenie priamych letov medzi Piešťanmi a Tel Avivom. Ak by nenastal vojnový konflikt, určite by bol nárast Izraelských klientov omnoho väčší.

Tatiana Nevolná pripomína, že zásluhu na náraste zahraničnej klientely má aj propagácia Piešťan na výstavách a veľtrhoch: „V roku 2023 sme sa zúčastnili na veľtrhoch a prezentáciach vo všetkých krajinách, odkiaľ zaznamenávame nárast hostí a ktoré sú našimi top príjazdovými krajinami, čo patrí kpodpore propagácie destinácie ahľadaniu nových potencionálnych obchodných partnerov – Reisemesse Dresden v Nemecku, IMTM v Tel Avive v Izraeli, Arabian Travel Market v Dubaji, kde sa stretáva celý arabský svet a Holiday world v Prahe.“

Zároveň pripomína, že cestovný ruch vytvára až 29 percent svetovej ekonomiky, preto by sme ho nemali vnímať len cez počet prenocovaní v destinácii. Cestovný ruch je potrebné brať do úvahy komplexne. Poskytuje prácu ľudom, priestor podnikateľom, a tým zvyšuje kvalitu života. Keď sa bude firmám a podnikateľom dariť, zosilnie ekonomika a celková odolnosť regiónu. Nevýhodou cestovného ruchu je skutočnosť, že je veľmi náchylný na rôzne globálne zmeny, ako napríklad pandémia alebo vojnové konflikty.

Rok 2023 v piešťanskom regióne v číslach

  • V roku 2023 sa na území členských samospráv Rezortu Piešťany vyzbieralo 924 740,60 eur na dani z ubytovania, pričom 98,40 % z celkovej vyzbieranej sumy tvorí daň z ubytovania vyzbieraná v meste Piešťany. Oproti minulému roku 2021 evidujeme 114,81 % nárast, oproti predpandemickému roku 2019 sme dosiahli hodnotu 114,56 %.
  • V roku 2023 dosiahli členské samosprávy Rezortu Piešťany tržby za ubytovanie vo výške 26 936 684 Eur bez DPH, oproti roku 2022 prišlo k nárastu o 124 %. Tržby zahraničných návštevníkov tvorili 44,63 % z celkových tržieb za ubytovanie a tržby domácich návštevníkov 55,37 % z celkových tržieb za ubytovanie okresu.
  • V členských samosprávach Rezortu Piešťany evidujeme 55 ubytovacích zariadení s 4671 lôžkami. Čisté využitie izieb je 53,5 %.
  • Členské samosprávy Rezortu Piešťany tvoria 32% z celkového počtu návštevníkov, 46% z celkového počtu prenocovaní a 54% z celkových tržieb z ubytovania v celom Trnavskom kraji.
  • Priemerný počet prenocovaní v piešťanskom okrese je 5,0 dňa, v Trnavskom kraji bola priemerná dĺžka prenocovania 3,4 noci.