Pracovné príležitosti

Manažér rozvoja destinácie

KIRA n.o.

Informácie o pracovnom mieste

– vyhľadávanie rozvojových príležitostí a rozvojových zámerov v destinácii Piešťany a okolie
– pravidelná komunikácia s partnermi v destinácii Piešťany a okolie
– koordinácia vybraných rozvojových zámerov na princípoch projektového riadenia
– príprava podkladov a účasť na rokovaniach k podpore rozvojových projektov
– pravidelný reporting stavu realizovaných rozvojových projektov
– zabezpečovanie publicity realizovaným rozvojovým projektom a ich čiastkovým aktivitám
– vyhľadávanie možných zdrojov externého financovania rozvojových zámerov
– príprava podkladov k implementácii rozvojových projektov financovaných z externých zdrojov
– vyhľadávanie cezhraničných projektových partnerov (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko) a udržiavanie kontaktu s nimi,
– vykonávanie všetkých ďalších úloh, ktoré súvisia s danou oblasťou práce podľa potreby

Viac informácií o pozícii Manažér rozvoja destinácie

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 26.7.2023

Výkonný riaditeľ OOCR

REZORT PIEŠŤANY

Informácie o pracovnom mieste

Predstavenstvo Oblastnej organizácie cestovného ruchu Piešťany (OOCR Piešťany) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta výkonný riaditeľ OOCR Piešťany.

Miesto výkonu práce: OOCR Rezort Piešťany, Kukučínova 21, 921 01 Piešťany
Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace
Predpokladaný termín nástupu: august 2023, resp. dohodou

Viac informácií o pozícii Výkonný riaditeľ OOCR

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 30. júla 2023