Pomník oslobodenia

(Nám. SNP). Odhalený v roku 1950; autorom je miestny rodák akademický sochár V. Vavro.
40860335