Objednávky


Zverejňovanie vyhotovených objednávok tovarov, služieb a prác v štruktúrovanej a prehľadnej forme:

Objednávky 2021

Prehľad objednávok v roku 2021 v digitálnej forme.

*.Google Docs

Objednávky 2020

Prehľad objednávok v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

 

Objednávky 2019

Prehľad objednávok v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

Objednávky 2018

Prehľad objednávok v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs

 

Objednávky 2013 – 2017

Prehľad objednávok v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.Google Docs