Obec Ostrov


 

Kontakt

ADRESA Ostrov 315, Ostrov 922 01, Slovensko
TELEFÓN +421 337 719 771
EMAIL obecostrov@obecostrov.sk
WEB www.obecostrov.sk

Ostrov leží na strednom Považí, približne šesť kilometrov severozápadne od kúpeľného mesta Piešťany. Žije tu 1215 obyvateľov. Obec patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

 


Naše naj:

 • Rieka Dudváh, úrodná pôda a priaznivá klíma tvoria prírodné podmienky, ktoré prilákali na dnešné územie obce už pravekých lovcov. Svedčia o tom výrazné archeologické nálezy, ktoré dokladajú dĺžku aj intenzitu osídlenia v katastrálnom území obce až po prvú písomnú zmienku z roku 1113 v Zoborskej listine. Tento dokument s rozmermi 46 x 62 cm bol v r. 1988 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Obec sa v ňom spomína pod názvom Stro.
 • V lokalite Pažitie bolo objavené sídlisko, súčasť pravekého osídlenia koncentrovaného na dudvážskej terase a siahajúceho až po Čachtice. Významné praveké osídlenie bolo nájdené aj v polohe Sedlište. Medzi najstaršie nálezy patria črepy mladšej lineárnej keramiky z obdobia 5 000 rokov pred n. l.
 • Nálezy z mladšej doby kamennej sa našli v zastavanej časti obce. Severovýchodne od cintorína boli objavené zbytky obydlia z rímskej doby. Stredoveké nálezy poukazujú na zaniknutú osadu v extraviláne Ostrova.
 • Názov Ostrov pravdepodobne súvisí s obrannou úlohou zariadenia vybudovaného na vode – ostrove. Geograficky sa obec nachádzala začiatkom 12. storočia na hranici územia medzi štátnou hranicou a vnútornou obrannou hranicou. V týchto miestach bola vykonávaná strážna služba.
 • Po osmanskom vpáde na Slovensko v roku 1530 klesol počet obyvateľov Ostrova na polovicu. V roku 1598 bolo v Ostrove 60 domov, v nasledujúcom roku bola obec zničená osmanským nájazdom na Považie. V rokoch 1600 a 1601 sa v obci neuvádzajú žiadne domy.
 • Ostrov je pôvodne typ obce s radením domov okolo námestia, kam vedie iba jedna cesta. Tento druh usporiadania domov, nazývaný okruhlica, je na Slovensku vzácny. Neskôr ho nahradila cestná radová zástavba.
 • V obci sa v roku 1934 našiel poklad pochádzajúci z polovice 17. storočia. Nález obsahoval 127 zlatých a strieborných mincí. Časť z neho je uložená v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch. Mince boli uložené v hlinenej nádobe zakopanej v zemi.
 • Obec je hrdá na svoju zeleň – stromy, trávniky a skalky nielen v záhradách a predzáhradkách, ale aj pri kostole a soche sv. Terezky. Pôvodne barokový kostol bol v roku 1804 prestavaný v klasicistickom štýle.
 • Kamenná socha Immaculaty z druhej polovice 18. storočia je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok. Jej autorom je Rudolf Fugert.
 • V Ostrove sa narodil kňaz Juraj Madunický (1796 – 1827), ktorý patril k členom Slovenského učeného tovarišstva. Organizácia sa snažila o povzbudenie národného sebavedomia.

Naše tipy:

 • Približne 11 km od Ostrova ležia Čachtice. Ich hlavnou atrakciou je hrad, kde bola na príkaz palatína Thurza uväznená Alžbeta Báthoryová. Na hrade žila vo väzenskej izolácii v rokoch 1610 – 1614 po tom, ako ju obvinili z mnohopočetných vrážd a mučenia. K jej osobe a čachtickému panstvu sa viažu rôzne legendy, najmä o kúpaní v krvi slúžok. Keďže pochádzala z jedného z vtedajších najvýznamnejších šľachtických rodov, nebola popravená.
 • Obec Ostrov je vzdialená len sedem kilometrov od najväčšieho slovenského kúpeľného mesta Piešťany. Do kúpeľov sa dá z Ostrova dostať priamo, Orviskou cestou.

 

Foto: CBS, s. r. o.