Obec Drahovce


 

Kontakt

ADRESA Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
TELEFÓN +421 33 77 83 521
EMAIL sekretariat@obecdrahovce.sk
WEB www.obecdrahovce.sk

Drahovce ležia na pravom brehu Váhu asi desať kilometrov južne od Piešťan, pri hlavnej ceste medzi Trnavou a Piešťanmi. Obec patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. K obci patrí aj osada Dolné Voderady a majer Jozefov dvor. V severovýchodnej časti katastra obce sa nachádza vodná nádrž Sĺňava. Obec Drahovce je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

 


Naše naj:

 • S vyše dva a pol tisícmi obyvateľov patria Drahovce k najväčším obciam piešťanského okresu.
 • Podstatná časť drahovského chotára sa rozkladá na úrodných hnedozemiach. Obec je známa neďalekými dvanástimi jazerami, ktoré vznikli ťažbou štrkopieskov.
 • Zaujímavou pamiatkou je zvonica v historickom jadre obce. Pôvodná zvonica bola postavená v roku 1770 a nápis na zvone hovorí, že zvon bol odliaty a kúpený ešte pred týmto dátumom. V roku 1948 schátranú zvonicu zbúrali. Zvon objavili v roku 1990 pri likvidácii skladu, kde bol schovaný. Replika pôvodnej zvonice bola postavená v roku 1994 približne na pôvodnom mieste.
 • V dnešnom športovom areáli stojí vyše 400- ročná lipa malolistá. Priemer kmeňa vo výške 130 centimetrov je 194 centimetrov. Koruna dosahuje šírku viac ako 23 metrov, strom je 18 metrov vysoký.
 • V Drahovciach stojí barokový kostol z roku 1777, baroková kaplnka Cyrila a Metoda z obdobia okolo roku 1830 a v Dolných Voderadoch sa nachádza rímsko-katolícky kostol z roku 1674.
 • V erbe Drahoviec je slnko a dva klasy symbolizujúce slnečný kraj a úrodnú pôdu.
 • V rokoch 1530, 1599 a 1663 spustošili obec turecké vojská. Svedčia o tom vykopávky tureckých mečov a dýk.
 • Pred reguláciou Váhu a postavením vodnej nádrže Sĺňava bola obec často postihnutá povodňami. Jedna z najväčších nastala v roku 1773, keď voda zmietla susednú obec Baková, ktorá už nebola obnovená. Jej obyvatelia sa usadili v Drahovciach. Obec vraj dostala svoje meno podľa toho, že obyvatelia pýtali za pozemky od novousadlíkov veľa peňazí. Pôvodná časť obce sa volala Važina.
 • Najväčšia povodeň postihla obec v roku 1813. Všetky domy boli zničené a ľudia sa zachránili útekom na vŕšok v Dolných Voderadoch.
 • Okrem povodní sužovali obec aj požiare a epidémie. Slamou pokryté domy horeli ľahko. Po jednom z najväčších požiarov v roku 1882 bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor. Epidémie cholery a moru vyčíňali v obci niekoľkokrát (1830, 1850, 1866, 1873). V tom čase odišlo veľa obyvateľov do zahraničia za lepším životom.
 • Červená armáda oslobodila Drahovce 2. apríla 1945 o tretej ráno.
 • Významným drahovským rodákom bol kňaz a univerzitný profesor Michal Alojz Trnka (podľa zápisu v matrike narodený v roku 1744). Z Drahoviec pochádza aj hudobný pedagóg a skladateľ Stanislav Hochel.

Naše tipy:

 • V horúcom lete navštívte niektoré z jazier pri obci. Sú obľúbeným miestom na kúpanie, miesta je tu dosť aj pre veľký počet návštevníkov.
 • Drahovské jazerá sú pre široké možnosti športového rybolovu aj častým cieľom rybárov.
 • Obec organizuje cestný beh Drahovská desiatka. Trasa má desať kilometrov a každoročne ju odbehnú športovci zo širokého okolia.
 • Od roku 2012 organizuje obec celoslovenské preteky v kosení ručnou kosou. Majstrovstvá známe ako Drahovská kosa prilákajú každoročne koscov z celej našej krajiny. Na súťažnom kosení sa môžu zúčastniť ženy, muži aj mládež do 18 rokov, pričom sa hodnotí čas a kvalita pokosenej plochy. Prvá kosecká súťaž v Európe sa konala v roku 1830 na Muránskej planine, prvé záznamy o novodobých pretekoch v ručnom kosení sú z roku 1977. Drahovská kosa sa koná pod patronátom Slovenského koseckého spolku.
 • Neďaleko Drahoviec sa nachádza vodná nádrž Sĺňava, ktorá je obľúbeným miestom všetkých milovníkov vodných športov, ale napríklad aj cyklistiky. Najobľúbenejšími športami sú tu plávanie, vodné lyžovanie, kajaky, wakeboard, paddleboard aj plachtenie. Po Sĺňave sa dá previezť vyhliadkovou loďou Trajan, plavba sa začína v Piešťanoch v prístavisku pod Kolonádovým mostom. Asfaltový okruh okolo Sĺňavy má približne 12 kilometrov a dá sa prejsť na bicykli, inline korčuliach alebo pešo.

Foto: CBS, s. r. o.