Obec Ostrov

Obec Ostrov leží 6 km na severozápad od kúpeľného mesta Piešťany v severnej časti Trnavskej sprašovej pahorkatiny. Chotár obce má výmeru 802 ha. Vhodná geografická poloha, úrodná poľnohospodárska pôda a výdatnosť vodných tokov ( Dudváh ) tvorili vhodnú oblasť pre sídliská pravekých roľníkov. Po dlhé obdobie sa praveké osídlenie v dnešnom katastrálnom území Ostrova sústreďovalo na jednotlivých polohách vhodných na zakladanie sídlisk.

(Viac informácií sa dočítate na webe obce Ostrov)
ADRESA Ostrov 315, Ostrov 922 01, Slovensko
TELEFÓN +421 337 719 771
EMAIL obecostrov@obecostrov.sk
WEB www.obecostrov.sk