Obec Ostrov

Ostrov sa nachádza na strednom Považí, 6 km na severozápad od kúpeľného mesta Piešťany. Chotár obce o výmere 802 ha leží v severnej časti Trnavskej sprašovej pahorkatiny. Jeho povrch tvoria hnedozeme pokrývajúce treťohorné usadeniny, riečne nánosy štrku a spraš.

(Viac informácií sa dočítate na webe obce Ostrov)
ADRESA Ostrov 315, Ostrov 922 01, Slovensko
TELEFÓN +421 337 719 771
EMAIL obecostrov@obecostrov.sk
WEB www.obecostrov.sk