Mikroregión nad Holeškou

Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života. Mikroregión územno – správne patrí do Trnavského kraja, okresu Piešťany a rozprestiera sa na území prechádzajúcom od Podunajskej nížiny až na svahy Malých Karpát. Potok Holeška, ktorý preteká územím, je zároveň jedným z integrujúcich prvkov myšlienky vzniku mikroregiónu. Priaznivé pôdne a klimatické pomery zaraďujú región k oblastiam s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom. Kontinuita v poľnohospodárskej výrobe sa zachovala až po súčasnosť.

(Viac informácií sa dočítate na webe Mikroregiónu nad Holeškou)
ADRESA Mikroregión nad Holeškou – Rakovice 25, 922 08 Rakovice, Slovensko
TELEFÓN – PREDSEDA – Dušan Daloš +421 905 932 348
EMAIL – PREDSEDA – Dušan Daloš starosta@rakovice.sk
TELEFÓN – MANAŽÉR – Lukáš Pavlech +421 915 700 978
EMAIL – MANAŽÉR – Lukáš Pavlech manazer@holeska.sk
WEB www.holeska.sk