Mesto Vrbové

Mesto Vrbové leží 10 km západne od Piešťan na rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvý raz uvádza už ako mestečko. Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom Žigmundom v r. 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj, Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia. Až do konca 19. storočia tu významnú úlohu zohrávalo aj vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj priemyslu nastal od polovice 20. storočia, po vzniku textilného podniku Trikota, ktorý sa postupne stal najväčším výrobcom spodnej dámskej bielizne v celoštátnom meradle.

(Viac sa informácií sa dočítate na webe mesta Vrbové)
ADRESA Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, Vrbové 922 03, Slovensko
TELEFÓN – PRIMÁTORKA MESTA – Dott. Mgr. Ema Maggiová +421 33 73 50 613
EMAIL – PRIMÁTORKA MESTA – Dott. Mgr. Ema Maggiová primator@vrbove.sk
TELEFÓN – ZÁSTUPCA PRIMÁTORA – JUDr. Štefan Kubík +421 33 73 50 614
EMAIL – PRIMÁTORKA MESTA – Dott. Mgr. Ema Maggiová kubik@vrbove.sk
WEB www.vrbove.sk