Moravany nad Váhom sa chystajú na marcovú migráciu ropúch, do stavania bariér a prenosu ropúch pri Striebornici sa môže zapojiť každý

Začiatkom marca sa začína migrácia chránených ropúch v okolí vodnej nádrže Striebornica pri Moravanoch nad Váhom neďaleko Piešťan. Tak ako každý rok, aj tentoraz sa môže široká verejnosť zapojiť do záchrany ropúch, aby pri jarnej migrácii za párením a kladením vajíčok nekončili pod kolesami áut. Záchrana bude prebiehať v dvoch fázach: stavanie bariér na zadržanie ropúch a následne prenášanie ropúch cez cestu k vode. Dobrovoľní ochrancovia prírody vyzývajú na pomoc.

Pomoc každého ochotného človeka je vítaná pri stavbe bariér, ktoré zastavia migrujúce ropuchy tak, aby neskončili pod kolesami áut na rušnej ceste. Potom bude potrebné zhromaždené ropuchy prenášať cez cestu k vode.

„Ochrannú bariéru, ktorá ropuchy zadrží, budeme stavať v sobotu 2. marca od 10. hodiny pri vodnej nádrži Striebornica,“ informuje organizátor a poslanec obce Moravany nad Váhom Jakub Hamšík. „Od nedele 3. marca potom začneme prenášať ropuchy spoza bariéry cez cestu k vode. Prenášať ich budeme každý deň približne tri týždne. Prvou a veľmi dôležitou prácou je stavba bariéry, pri ktorej potrebujeme každú pomocnú ruku. Práca nie je náročná, poskytneme materiál, náradie aj metodické vedenie. Neskôr pri prenášaní ropúch je potrebné mať reflexnú vestu, čelovku alebo baterku, vedro a chuť pomôcť.“

Výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná k akcii dopĺňa, že prenosy ropúch sa budú konať na štyroch miestach: „Spoza zábrany ich budeme prenášať cez cestu k vodnej nádrži Striebornica, ďalej z druhej strany vodnej nádrže cez cestu pod chatami, poza domov seniorov a po Výtockej ceste až smerom k Villa Judita. Ak sa zíde v jednom čase niekde viac dobrovoľníkov, treba sa dohodnúť a rozdeliť si lokalitu tak, aby bola práca efektívna. Ropuchy sa budú počas migrácie nachádzať okolo celého jazera, stačí ich prenášať cez cestu, k vode už potom zídu samy. Zo začiatku ich býva veľa hlavne v okolí Villa Judita.“

Organizátori pripomínajú, že ropuchy sú najaktívnejšie za súmraku a večer, no v čase silného ťahu migrujú silno počas celého dňa. Dĺžka migrácie závisí od počasia, vyššie teploty s prípadným dažďom migráciu urýchľujú a skracujú. Ak sú spletené viac ako dve ropuchy (viac samčekov na jednej samičke), treba ich rozdeliť, inak im hrozí utopenie. Akékoľvek otázky organizátori ochotne zodpovedia na mieste a poradia každému, kto s pomocou pri migrácii ropúch ešte nemá skúsenosti.

„Radi by sme sa poďakovali za pomoc pri príprave tejto akcie záujmovému združeniu Rarity oblasti Zlatý vrch, ktorého členmi sú Klub slovenských turistov Tesla Piešťany, oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany, obce Banka a Moravany nad Váhom,“ dodáva Jakub Hamšík.

Prečo pomáhame ropuchám?

Ropucha bradavičnatá je chránené a užitočné zviera, ničí škodlivý hmyz a slimáky. Od októbra do marca zimuje ropucha mimo vody, najmä v lístí lesného porastu, rozmnožovanie sa začína v marci. Ropucha každoročne migruje z lesa k vodnej ploche, aby sa tam párila a nakládla vajíčka. Jeden z takýchto migračných koridorov je pri vodnej nádrži Striebornica. Hneď po nakladení vajíčok a ich oplodnení sa vysilená ropucha vracia na súš. Ropucha bradavičnatá je zákonom chránená, jej spoločenská hodnota je 230 €.

Aktuálne informácie nájdete vo Facebookovej skupine „Záchrana ropúch – Striebornica – Moravany nad Váhom.“