Výlet k poslednému z mlynov nad Striebornicou

Obce Moravany nad Váhom a Hubina sa môžu pýšiť pestrou mlynárskou históriou. Bohužiaľ jediným dodnes relatívne zachovaným mlynom v údolí Striebornice je Mlyn Rudolfa Durana. Aj keď stojí v katastri obce Hubina, je ľahko dostupný z Moravian nad Váhom. Výlet k tejto málo známej pamiatke môžete spojiť s prechádzkou okolo rybníka Striebornica.

Vodná nádrž dostala meno podľa bystriny Striebornica, kedysi nazývanej „Moravanský potok“. Jeho voda bola dlhé storočia zdrojom energie pre viacero mlynov. Históriu týchto technologických pamiatok a osudy ich majiteľov spracoval Jozef Radošinský v monografii Mlyny na Striebornici.

Turistom, ktorí sa vydajú na výlet do týchto miest, by nemala chýbať fantázia. Dnes je už totiž len ťažko uveriteľné, že údolie „Moravanského potoka“ bolo kedysi plné mlynov. K rýchlemu ukončeniu ich prevádzky prispelo vybudovanie piešťanského vodovodu začiatkom 30. rokov minulého storočia.

Poslednou pamiatkou slávnej mlynárskej histórie je Mlyn Rudolfa Durana. Nájdete ho ľahko, ak od jazera Striebornica prejdete okolo zariadenia pre seniorov. Ulica lemovaná rodinnými domami sa postupne zmení na poľnú cestu. Po chvíli z nej po pravej strane uvidíte mlyn, ktorý bol kedysi dominantou komplexu hospodárskych budov. Cesta od jazera meria približne jeden kilometer a pešo ju zvládnete za dvadsať minút.

„Architektúra zodpovedala typu vodného potočného mlyna na vrchnú vodu. Zo spomienok najstarších obyvateľov a syna Rudolfa Durana Antona (zomrel roku 1993), sa dozvedáme, že do roku 1933 mlel mlynskými kameňmi. Od toho roku už ale s valcovými stolicami a keď bolo málo vody v potoku, jeho chod zabezpečoval naftový motor dovezený z Čiech,“ píše v publikácii Mlyny na Striebornici Jozef Radošinský.

K Mlynu Rudolfa Durana patrili aj dve pivnice vykopané koncom 19. storočia v spraši, ktoré si všimnete na ľavej strane cesty. Podobné podzemné priestory dodnes existujú aj v obciach Banka a Ducové.

Podľa zistení Jozefa Radošinského fungoval Mlyn Rudolfa Durana do roku 1959. Bol posledným zo siedmich známych mlynov v údolí Striebornice. Je však veľmi pravdepodobné, že počas stáročí ich tam fungovalo oveľa viac. Aj preto môžete pri potulkách v okolí potoka Striebornica naraziť na mlynský kameň, ktorý vám pripomenie zaujímavú históriu tejto lokality.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: Mlyny na Striebornici