Potulky popod skaly z Hubiny

V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých výletných lokalít. Pripomeňte si ich v krátkosti spolu s nami a dozviete sa fakty, o ktorých ste možno ani netušili. Azda vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. Dnes vás zavedieme na Skalku.

Dvojkríž na vrchu Skalka pri obci Hubina.

Obec Hubina, ležiaca v Považskom Inovci a patriaca k tematínskej horskej skupine, je zaujímavá historicky i geologicky. Geologicky je tvorená vápencami dolomitmi stredného a vrchného triasu a historicky spadá osídlenie okolia obce do obdobia staršej doby kamennej. Obec má i niekoľko významných historických pamiatok.

Najznámejšia je zvonica z 18. storočia – tzv. Šikmá veža, v blízkosti ktorej je informačná tabuľa náučného chodníku Považský Inovec, kde získate úplne informácie o geografii, histórii i o faune a flóre okolia Hubiny. Zaujímavá je aj pieskovcová socha sv. Jána Nepomuckého, socha sv. Vendelína a Božie muky sa nachádzajú medzi Hubinou a Moravanmi nad Váhom. V obci je i upravený židovský cintorín s asi dvadsiatimi pomníkmi, umiestnený v lese pri potoku pod cintorínom.

Východiskovým bodom na Skalku je lesná cesta oproti novému katolíckemu kostolu, odkiaľ vedie modrá značka, smerujúca na Skalku a pokračujúca na Gonove lazy. Chodník má mierne stúpanie a ponúka nádherné výhľady nielen na vzďaľujúcu sa Hubinu, ale tiež na susediaci kameňolom a Kostolec. Asi v polovici približne hodinovej vychádzky na Skalku už možno vidieť dvojkríž umiestnený na vrchu Skalky v nadmorskej výške 377 metrov. Chodník je upravený a často navštevovaný.

Vrch Skalky ponúka nielen pekný výhľad na Hubinu, Kostolec, Moravany nad Váhom, ale je dovidieť i na Piešťany a neďaleké Jaslovské Bohunice. Z opačnej strany v kopcoch vyniká zrúcanina hradu Tematín, pod ktorý v minulosti obec Hubina patrila. Okolie je zaujímavé i potulkami popod skaly, kde môžete objaviť rôzne skalné útvary. Zo Skalky pokračuje cesta po modrej značke na Gonove lazy a na Dolinu. Sedlo sa nachádza iba sedem minút od rovnomenného vrchu.

Text: Regina Hulmanová, týždenník Piešťanský týždeň, www.piestanskydennik.sk
Foto: Martin Palkovič

Nový katolícky kostol, odkiaľ vedie modrá značka, smerujúca na Skalku.
Modrá značka vás dovedie až pod vrch Skalka, na ktorom je pozostatok vysielača a dvojkríž.
Zo Skalky môžete po modrej značke pokračovať na Gonove lazy a aj do Podhradia.
Výhľad na Piešťany.
Výhľad na Považský Inovec.