Náučný chodník Šterusy – Rebro – Sprosná – Orlie skaly

V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých výletných lokalít. Pripomeňte si ich v krátkosti spolu s nami a dozviete sa fakty, o ktorých ste možno ani netušili. Azda vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu. V tomto vydaní vás pozývame na pešiu turistiku po náučnom chodníku, ktorý sa začína v obci Šterusy a končí na Orlích skalách.

Šterusy sú prvou obcou za mestečkom Vrbové. Môžu sa popýšiť nielen šikovnými obyvateľmi, z ktorých mnohí sa venujú zaujímavým činnostiam a koníčkom, ale aj náučným chodníkom, ktorý vás dovedie až na Orlie skaly. Nad hlavami vám budú majestátne krúžiť dravce a podvečer alebo skoro ráno môžete uvidieť aj iné tvory, čo žijú v lesoch popri danielej zvernici Baraní dvor. Správajte sa ticho, ohľaduplne a užívajte si tajomné miesta nášho regiónu, ktoré vás dovedú až k prírodnej rezervácii európskeho významu – Orlie skaly.

Náučný chodník vás prevedie jedinečným územím Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a chotárom obce Šterusy. Má dĺžku 5,5 kilometra a pozostáva zo štyroch stanovísk. Pri každom stanovisku je informačná tabuľa s lavičkou. Na lavičke si môžete oddýchnuť, vybaliť z batoha nejakú sladkosť a pobrať sa ďalej.

Od prvého stanoviska pri zastávke MHD prejdete po vyznačenom chodníku k ďalším stanoviskám Rebro a Sprosná až vystúpite na Orlie skaly, výhľad stojí za tú námahu. Pre ľudí, ktorí sa v týchto končinách nevyznajú, je dobré orientovať sa pomocou mobilnej aplikácie, aj keď nie v každú chvíľu ste v dosahu internetového signálu. Chodník, aj keď ho domáci dobre poznajú, môže byť pre neznalého miestnych pomerov cestou, ktorá ho môže doviezť inam, než by chcel. My sme sa tam trošku viac zatúlali. Dôležité ale je, že sme sa napokon vymotali.

Z Orlích skál náučný chodník nadväzuje na Náučný chodník Čerenec, Tlstá hora, Veľká Pec, Malá Pec, Barónov hrob. Napojiť sa na neho môžete po turistických značkách, prechodom do katastra obce Prašník k náučnej tabuli Barónov hrob. Chodník sa končí pri Obecnom úrade v Prašníku.

Odkiaľ názov Šterusy?

V kronike obce Šterusy sa to dozviete z povesti, ktorá hovorí, že pred mnohými rokmi sa v mieste, kde sa nachádza súčasný potok, usadili ľudia. Bolo to v čase, keď Rusi prechádzali touto krajinou. Raz prechádzali cez dedinu cigáni a mysliac, že ľudia, ktorí tam bývajú, sú Rusi, sa ich spytovali: „Vy ste Rusi?“ A ľudia, ktorí to počuli, pomenovali ich miesto Šterusy. Od tých čias sa podľa povesti obec volá takto. Aj túto vtipnú povesť nájdete na jednej z náučných tabúľ.

Keďže budete prechádzať chráneným vtáčím územím, môžete uzrieť napríklad vtáčika s dokonalým maskovaním – leleka lesného, sokola rároha, včelára lesného či ďatľa prostredného. Okolo vás sa môže mihnúť jašterica zelená alebo zajac poľný. Na strome sa okolo konára môže ovíjať užovka stromová a pod stromami prebehne za súmraku diviak či srnka. Dokonca lesnú zver tam zrejme poľovníci aj výdatne prikrmujú zvyškami plodov zo záhrad.

Text a foto: Viera Dusíková, týždenník Piešťanský týždeň www.piestanskydennik.sk