K málo známej prírodnej pamiatke Veľký jarok

Ponuka zážitkovej turistiky pre rodiny s deťmi, seniorov, peších turistov i turistov s paličkami.

Ak sa chcete vybrať na nenáročnú, zdraviu prospešnú vychádzku z Piešťan a spoznať pomerne neznámu prírodnú pamiatku, vydajte sa na do neďalekých Moravian nad Váhom. Pridajte i návštevu tamojšieho múzea historických vozidiel a oživeného kaštieľa, a budete bohatší aj o nové poznatky z histórie. Trasa tam a späť meria približne 7 kilometrov a prevýšenie sa nachádza iba pri prehliadke prírodnej pamiatky, pričom celý výlet sa dá zvládnuť za 2-3 hodiny podľa zdržania v múzeu a kaštieli.

Moravany – nálezisko, ktoré pozná celý svet

Obec Moravany nad Váhom je síce písomne doložená z roku 1348, no väčšie osídlenie jej územia sa predpokladá v IX. storočí n.l.. Chotárne paleontologické a archeologické nálezy však nasvedčujú tomu, že tu lovci mamutov žili už v dobe kultúry volútovej i lengyelskej, teda viac ako päťtisíc rokov pred n.l.. Skutočným unikátom je nález z roku 1938 – Venuša z Moravian – soška ženy vyrezanej z mamutieho kla, ktorej vek sa odhaduje na 22 800 rokov. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku. Originál Moravianskej venuše je prísne strážený v trezore Archeologického ústavu v Nitre a verejnosť sa k nemu nedostane. Keby ste ju však predsa len chceli vidieť v jej skutočnej podobe, zájdite do Balneologického múzea v Piešťanoch, kde vystavujú jej odliatok. Viac o Moravianskej venuši sa dozviete tu.

Kaštieľ čo vstal z popola

K najvýznamnejším svetským pamiatkam v obci patrí kaštieľ zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok. Ide o stavbu renesančnú, s neskoršími prestavbami a prístavbami. Pôvodný areál tvorilo viacero samostatných budov, ktoré zlúčila až renesančná prestavba z konca 16. storočia, ktorou získal kaštieľ terajší vzhľad. Od roku 1959 bol majetkom Slovenského fondu výtvarných umení a žil čulými aktivitami umelcov a architektov, no po jeho predaji do súkromného vlastníctva v roku 2006 chátral a stal sa pomaly ruinou. Nový vietor do plachiet dostáva od roku 2018, kedy sa jeho majiteľmi stali manželia Vydrovci, ktorí ho etapovite postupne obnovujú a kaštieľ ožíva staronovými aktivitami s moderným prístupom k umeniu a gastronómii. Spolu s využitím rozsiahleho anglického parku sa otvoril umelcom i verejnosti. Sprístupnené sú priestory, kde sa konajú rôzne výstavy a podujatia kultúrneho zamerania a hlavne hojne navštevovaný park s rôznymi atrakciami najmä pre deti i s bufetom . O kaštieli píšeme aj v inom článku tejto stránky a viac sa dozviete aj tu.

Múzeum s vôňou starých motorov

V obci sa nachádza aj moderné Classic Car Museum so súkromnou zbierkou historických vozidiel, motocyklov, trofejí, a tiež spomienkových predmetov na podujatie Piešťanské zlaté stuhy. Zbierka vznikla vďaka úsiliu motoristického fanúšika a dlhoročného a dlhoročného riaditeľa tohto medzinárodného stretnutia veteránov Janka Horňáka, ktorý odišiel z tohto sveta prednedávnom.

Otváracie hodiny pre verejnosť a bližšie informácie nájdete tu a tu.

Unikátne sprašové útesy priamo v  obci

Priamo na okraji  obce, situovaný na úpätí Považského Inovca, sa nachádza mimoriadne zaujímavý prírodný výtvor, ľudovo nazývaný Hlboký jarok, ktorý bol od roku 1964 vyhlásený za chránený. Od roku 2004 je prírodnou pamiatkou s názvom Veľký jarok a je zaradený vo štvrtom stupni ochrany prírody. Predmetom ochrany je významná forma výmoľovej erózie a významného paleontologického a archeologického náleziska na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Chránenú lokalitu predstavuje 20 metrov hlboká a približne sto metrov dlhá erózna ryha (roklinový výmoľ) v štvrtohorných sprašových sedimentoch, ktorá prerezáva sprašovú pseudoterasu Váhu. Spraš je usadená hornina naviata vetrom, ktorej hlavnou zložkou je jemný kremenitý prach a íl, pričom sprašové náveje vznikali v ľadových dobách. Roklina je lemovaná strmými stenami. Vznikla pomerne rýchlo z vozovej cesty. Tento proces trval necelých sto rokov. Sprašové steny boli ale modelované eróznou činnosťou vody a vetra tisícky rokov do dnešnej podoby.

Pamiatka sa rozprestiera na ploche s rozlohou 0,85 hektára. Oblasť je aj významnou paleontologickou lokalitou z obdobia pleistocénu s výstupom štvrtohorných uloženín obsahujúcich najmä bohaté spoločenstvá mäkkýšov a je jedinečným príkladom procesov svahovej modelácie.

V stenách Veľkého jarku sú odkryté tri vrstvy spraší. V hornej časti sa nachádzajú otvory, ktoré ďalej pokračujú chodbami, kde hniezdieva aj vtáctvo. Nad Veľkým jarkom možno pozorovať torzá židovského cintorína. Výmoľ je dnes stabilizovaný a upevnený vegetáciou.

Iné veľké sprašové profily sú v tehelni na Banke, v Zamarovciach pri Trenčíne, ale žiadny sa nevyrovná profilu v Moravanoch. Podobné sprašové útesy možno nájsť aj inde vo svete, napríklad v lokalite Vicksburg, štát Mississippi v USA.

Viac o  týchto troch historických zaujímavostiach sa dozviete tu.

Ako sa k  zaujímavostiam dostanete?

Veľmi jednoducho. Štart pešej túry si zvolíme na známom Kolonádovom moste, kde sa nachádza smerovník zeleno značeného turistického chodníka vedúceho smerom cez Moravany nad Váhom a Striebornicu na Čertovu pec. Trasa vedie krížom cez kúpeľný ostrov k mostu pre peších a po nábrežnej strane kúpeľného ostrova okolo kúpeľných domov ( hostia ubytovaní v kúpeľoch sa môžu napojiť na chodník na nábreží) až k ďalšiemu mostu cez mŕtve rameno Váhu do Moravian nad Váhom na jeho druhú stranu. Za mostom odbočíme doľava a cez pole sa dostaneme na koniec Jarnej ulice v Moravanoch nad Váhom. Po nej až na druhy jej koniec, potom krížom cez hlavnú cestu na Inoveckú ulicu a ďalej na križovatke doľava na koniec ulice. Tam doprava uličkou rovno a na konci uličky v zákrute už neodbočovať doľava na zeleno značený chodník, ale treba ísť priamo, nevýrazným chodníčkom do hustého lesa ( pozor, náročná orientácia pri strome zo zelenou smerovou značkou!). Tu natrafíme na značku Prírodnej pamiatky, ktorú si prezrieme po vychodenom chodníku v kotline. Prechádzame sčasti húštinou až na jej záver, kde natrafíme na pozostatky židovského cintorína a vystúpime z lesa na pole (výhľady na obec a pohorie Považského Inovca).

Po prehliadke prírodnej pamiatky sa vrátime späť tým istým chodníkom až na zeleno značený chodník a doprava pokračujeme uličkou na Vrchnú ulicu, po nej až ku križovatke s Výtockou ulicou, kde opäť opustíme zeleno značený chodník, prejdeme na druhú stranu ulice i cesty a po ulici Na Výhone sa dostaneme k múzeu. Vstupy do múzea pre verejnosť nájdete na hore uvedenom linku. Po jeho prehliadke sa vrátime späť k hlavnej ceste a doľava  prejdeme okolo obecného úradu ku kaštieľu, nášmu ďalšiemu cieľu. Po prehliadke kaštieľa a občerstvení sa vrátime na zeleno značený chodník a po ňom tou istou cestou späť do Piešťan. Vstupy pre verejnosť na návštevu parku i prebiehajúci program v kaštieli boli v roku 2021 najmä v piatok odpoludnia a celý deň v sobotu a v nedeľu, no niekedy aj v týždni, a preto je potrebné informovať sa pred návštevou objektu telefonicky, na internete, prípadne na sociálnych sieťach.

 


Okienko ochrany prírody

Prosím, majte na pamäti, že v prírode sme len na návšteve a je potrebné sa primerane tomu správať. Najmä, keď sa pohybujete na území Prírodnej pamiatky so štvrtým stupňom ochrany prírody, kde platia prísnejšie pravidlá  obmedzení. K najdôležitejším patrí: všeobecná ochrana prírody, zákaz vjazdu a státia motorových vozidiel, zákaz vchádzania alebo jazdenia na bicykli, nesprávať sa hlučne a nerušiť zver, zanechať po sebe všetko v pôvodnom stave, odniesť si so sebou všetky prinesené odpadky, nezakladať ohne na nevyhradených miestach, rešpektovať zákaz voľného táborenia a jazdenia na koni i voľného púšťania psa. Platí tam aj zákaz výrubu drevín a tak chodníky sú na niektorých miestach ťažšie priechodné a treba dávať zvýšenú pozornosť, aby nedošlo k úrazu alebo zraneniu návštevníkov, hlavne detí. Ďakujeme, že dodržiavate predpísané opatrenia, chránite tým našu vzácnu prírodu aj pre ďalšie generácie.


Z podkladov týždenníka Piešťanský týždeň a fotografií Ondreja Galčíka i z vlastných materiálov a fotografií zostavil Ladislav Beleščák, KST Tesla
Piešťany, 2021.

 

 


Informačná tabuľa
Náročná orientácia pri vstupe k prírodnej pamiatke Veľký jarok
Pri smerovníku – vstup do prírodnej pamiatky Veľký jarok
Neznačeným chodníkom cez užľabinu
Strmé okolité svahy
Stromami obrastená stena
Eróziom obnažené korene stromu
Štruktúra nanesenej spraše
Spadnutým stromom preťatý chodnik
Strmý svah s archeologickou štôlňou
Vstupný otvor do verejnosti neprístupnej štôlne
Jesennými listami sfarbený okraj výmoľu
Pavučinami prepletená stena spraše
Pozostatok niekdajšieho cintorína
Pohlaď na Moravany nad Váhom, Piešťany a Malé Karpaty po vyjdení z rokliny
Pohľad na Moravianský kostolík
Ulica Na Výhone
Classic Car Museum
Pohľad na Kaštieľ Moravany
Zber levandule pri Kaštieli
Vystáva v Kaštieli. foto Archív MM sympózia
V parku na výstave Budúcnosť kolesa