Faktúry


Zverejňovanie faktúr obdržaných v konkrétnom roku v štruktúrovanej a prehľadnej forme:

Faktúry 2024

Prehľad faktúr v roku 2024 v digitálnej forme.

*.Google Formulár

Faktúry 2023

Prehľad faktúr v roku 2023 v digitálnej forme.

*.Google Formulár

 

Faktúry 2022

Prehľad faktúr v roku 2022 v digitálnej forme.

*.Google Formulár

Faktúry 2021

Prehľad faktúr v roku 2021 v digitálnej forme.

*.Google Formulár

 

Faktúry 2020

Prehľad faktúr v roku 2020 v digitálnej forme.

*.Google Formulár

Faktúry 2019

Prehľad faktúr v roku 2019 v digitálnej forme.

*.Google Formulár

 

Faktúry 2018

Prehľad faktúr v roku 2018 v digitálnej forme.

*.DOC

Faktúry 2013 – 2017

Prehľad faktúr v konkrétnom roku v digitálnej forme.

*.PDF