Minerálno-sírny bahenný zábal v hoteli Máj

Táto procedúra nadväzuje na bohatú tradíciu bahenných zábalov, ktorými sa Piešťany preslávili po celom svete.
UMG_5165w
Bahenné zábaly sú v hotely Máj hlavnou procedúrou v každom liečebnom pobyte v našej ponuke:  KlasikOptimalIntenzív (kliknite si na linky pre viac informácii o pobytoch a rezervačný formulár)
U ostatných druhov pobytov si môžete túto procedúru dokúpiť – do konca mája v uvádzacej cene
22 Eur (namiesto 28€) za štandardný zábal a 33 Eur (namiesto 42 €) za maxi zábal.
Viac o terapii:
Liečebná terapia vo forme čiastočných zábalov minerálnym sírnatým peloidom – bahnom podávaným na chrbticu a kĺby.  Hmota dlho udržiava teplo a tým zvyšuje prekrvenie tkanív. Tým uvoľňuje stuhnutosť a znižuje bolestivosť pri chronických bolestivých ochoreniach pohybového aparátu, najmä u artróz. Bahno však nie je len obyčajným nosičom tepla, ale navyše cez kožu odovzdáva telu minerály a iné biologicky aktívne látky.
Trvanie: 20 min. bahenný zábal + 20 min. suchý zábal        Teplota: 42 – 45°C
Kontraindikácie:  problémy so srdcovocievnym aparátom, krvným tlakom, ochorenia v akútnom štádiu, alergie na síru, kŕčové žily alebo iné zdravotné problémy. Odporúčame konzultovať vhodnosť tejto procedúry s našim odborným lekárom, konzultácia je v cene procedúry.
Viac o minerálnom bahne
Pred desiatkami miliónov rokov sa v období kriedy vznikli v mori vrstvy bahnitých usadenín.  V zložení prevládali produkty zvetrávania hornín prinášané z pevniny riekami vo forme jemných ílovitých častíc, alebo koloidných roztokov.  Sediment bol obohacovaný zložkami biogénneho pôvodu prepracovávaný živočíchmi a baktériami morského dna. Ďalšou zložkou boli produkty biologicko-chemických procesov medzi morskou vodou, plynmi a sedimentom. V priebehu vekov sa sediment postupne vplyvom horotvorných procesov zmenil na pevnú horninu. Tvorená je súborom veľmi jemných ílových minerálov illitu, montmorillonitu a kaolinitu. Doplňujúcimi zložkami sú kalcit, kremeň, limonit a organická hmota. Táto zostava inertných neutrálnych zložiek nepôsobí dráždivo na pokožku a organizmus človeka.
Výsledok skúšky v akreditovanom skúšobnom laboratóriu:
Obsah sušiny v peloide: 83,89 %
Obsah vody v peloide: 16,11 %
Organické látky v peloide: 2,18 %
pH peloidu (H2O): 8,28
pH peloidu (KCl): 8,33
Obsah titrovateľnej síry: 10,31 mg/100g sušiny)
Voľný sírovodík: 2,33 mg/100g sušiny)
Sírany (SO4 2-) 626,5 mg/100g sušiny)
Vápnik (Ca 2+) 18,71 mg/100g sušiny)
Železo (Fe 2+) 1,85 mg/100g sušiny)
Mangán (Mn 2+) 43,4 mg/100g sušiny)
Horčík (Mg 2+) 791,9 mg/100g sušiny)
Obsah R2O3 6175,0 mg/100g sušiny)
Viac informácií o hotely Máj:
http://www.visitpiestany.sk/co-vidiet/ubytovanie/hotel-maj/