Rybolov

Piešťany a okolie vďaka rieke Váh alebo jazeru Sĺňava ponúkajú bohaté množstvo miest vhodných na rybolov. Sĺňava svojim prostredím vytvára a ponúka príjemné prostredie pre rybolov. Vo vodách Sĺňavy sa nachádzajú takmer všetky druhy nížinných rýb.
Napr.: kapor rybničný, sumec veľký,
štuka severná, zubáč veľkoústy,
pleskáč vysoký, nosáľ sťahovavý, ostriež zelenkavý, jalec hlavatý,
karas striebristý a iné.
Na tomto rybárskom revíri platí od štvrtý stupeň ochrany, kedže revír je súčasťou chráneného areálu Sĺňava. Okrem vyhradených miest je na tomto území zakázané napr. vchádzať a stáť motorovým vozidlom, táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň a voľne pustiť psa.
Sĺňava sa radí medzi kaprové vody a povolený rybolov je od 1.júna.
Lov z Vtáčieho ostrova je zakázaný.
Predaj povoleniek pre revír VN Sĺňava :
MRÁZIK Juraj
Penzión „BENÁTKY“,
Topoľčianska 1,
Piešťany
033/772 11 89
0905-623-986
web: http://www.srzrada.sk/index.php?n=SrzRadaUvod.Index