O Rezorte Piešťany (OOCR)

Čo je Rezort Piešťany (OOCR) alebo Svätoplukove prúty.
Cestovný ruch alebo turizmus prešiel na celom svete, a teda aj na Slovensku, v posledných rokoch veľkými zmenami. Moderný návštevník je rozhľadený, scestovaný a má vďaka online prostrediu neustály prístup k obrovskému množstvu informácií a ponúk. Obstáť v tejto situácii je pre samostatné subjekty cestovného ruchu prakticky nemožné, či už v domácom alebo aj zahraničnom kontexte. Preto sa jednotliví hráči prirodzene, no zároveň plánovane spájajú. Už si viac nekonkurujú hotely, penzióny či akvaparky, ale väčšie jednotky, v ktorých sú tieto samostatné subjekty združené. Konkurenčnou jednotkou na trhu je dnes turistická destinácia.
Destináciou môže byť lokalita, región aj celá krajina. Najprirodzenejším vymedzením destinácie je oblasť, v ktorej sa návštevníci počas pobytu zvyčajne pohybujú – od cieľového bodu do prirodzenej vzdialenosti od tohto miesta. Destinácia je tiež charakteristická potrebnými ubytovacími a stravovacími kapacitami, možnosťami zábavy a trávenia voľného času, je teda komplexným produktom. Nejde o živelné zoskupenie, destinácia má strategické riadenie a všetky subjekty riadene spolupracujú tak, aby ponúkli návštevníkovi očakávaný zážitok a obstáli v hospodárskej súťaži. Riadenie destinácie – destinačný manažment – je jediným spôsobom, ako sa v súčasnosti v cestovnom ruchu výrazne presadiť a byť konkurencieschopný.
Veľkou výhodou pre všetky združené subjekty je spoločný postup a podpora smerom k vonkajšiemu prostrediu, napríklad pokiaľ ide o čoraz dôležitejší marketing. Hlavným cieľom destinačného manažmentu je zvyšovanie príjmov z cestovného ruchu, pričom partnerstvo združených subjektov im zabezpečuje silu tak, ako hovorí už stará povesť o Svätoplukových prútoch. Cielenú propagáciu destinácie a jej predaj na trhu zabezpečuje oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá je dôležitou súčasťou rozvoja lokality alebo regiónu. V piešťanskom regióne plní svoje poslanie Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.