900. výročie prvej písomnej zmienky

Piešťany si v tomto roku pripomínajú 900. výročie prvej písomnej zmienky v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. Prípravy na oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch sa realizujú vo viacerých oblastiach. Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany s konalo dňa 30. mája 2013 vo veľkej sále Domu umenia. Jeho súčasťou bolo udeľovanie ocenení osobnostiam Piešťan a tiež slávnostný koncert. Slávnostne sa odprezentovali aj jednotlivé zväzky Kroniky mesta Piešťany. Veľké oslavy zahájilo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2013 – 1. júna 2013. Podujatia zamerané k jubileu však budú prebiehať počas celého roka. Sprevádzať ich bude špeciálne logo vytvorené práve pre túto príležitosť.