Mapa členov Rezort Piešťany

Interaktívna mapa členov Rezortu Piešťany 2020. Scrolovaním nižšie v pravej časti browseru sa dočítate stručné info o každom z nich.Mesto Piešťany

Piešťany sú okresným mestom, patria do Trnavského samosprávneho kraja. Mestom preteká rieka Váh a je známe svojím slnečným, nížinným, suchým a teplým podnebím. Piešťany majú 27 790 obyvateľov a každý rok ich navštívi viac ako 132 000 turistov. Mesto je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Web: Mesto Piešťany

Vrbové

Ako dokladajú archeologické nálezy, územie Vrbového bolo obývané od nepamäti. Prítomnosť našich slovenských predkov je v jeho intraviláne zdokumentovaná od 9. storočia. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113 (villa po/s/cos). Z roku 1262 je písomný záznam o dedine Holeška rozprestierajúcej sa v bývalom vrbovskom chotári. V rokoch 1332-1337 sa Vrbové spomína pod menom Ecclesia Sancti Martini. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvýkrát uvádza už ako mestečko (oppidum). Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom Žigmundom v roku 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj – Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia.

Web: Obec Vrbové

Moravany nad Váhom

V Moravanoch nad Váhom žije 2 500 obyvateľov. Obec leží na ľavej strane rieky Váh, na západnom úpätí Považského Inovca. Patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Web: Obec Bašovce

Velké Orvište

Veľké Orvište leží približne štyri kilometre na severozápad od Piešťan, má 1 081 obyvateľov. Obec je samostatná od roku 1990, predtým bola súčasťou zoskupenie troch obcí: Ostrov, Veľké Orvište, Bašovce. Obec patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Web: Veľké Orvište

Obec Ostrov

Ostrov leží na strednom Považí, približne šesť kilometrov severozápadne od kúpeľného mesta Piešťany. Žije tu 1215 obyvateľov. Obec patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Web: Obec Ostrov

Obec Banka

Obec Banka leží na ľavom brehu Váhu na úpätí Považského Inovca. Susedí s kúpeľným mestom Piešťany a obcami Moravany nad Váhom, Radošina a Ratnovce. V rokoch 1973 až 1995 bola mestskou časťou Piešťan. Prvú písomnú zmienku o obci, resp. o hrade Bana, podľa ktorého je pomenovaná, nachádzame v Anonymovej kronike z roku 1209. V obci s rozlohou 8,5 km2 žije 2 146 obyvateľov. Polovicu chotára tvoria lesy popretkávané turistickými cestičkami. Dominantou obce je Kostol sv. Martina. Obec patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Web: Obec Banka

Obec Ratnovce

Prvá písomná zmienka o obci (terra Ratun) príslušenstva Nitrianskeho hradu pochádza z roku 1240. Termín terra označoval zem, resp. Pozemkové vlastníctvo niekoho. Pôvodne sa intravilán obce rozprestieral len v úzkom údolí od kostola sv. Margity Antiochijskej po rameno Váhu. Pôvodný intravilán obce je zakreslený aj na rukopisnej kolorovanej mape z roku 1763. Pod názvom Ratun sa obec spomína aj v listinách z roku 1324, 1348 a 1359. V roku 1406 vystupuje obec pod názvom Rathon, v roku 1505 ako Ratnocz a v roku 1524 ako Radnok. V daňovom súpise z roku 1452 sa v obci uvádza 12 usadlostí. V roku 1520 vymenila Nitrianska kapitula obec za šľachtický majetok v Tekovských Lužanoch. V obci sa neskoršie vystriedalo niekoľko feudálnych majiteľov (napr. Amadeovci, Brunšvikovci, Erdodyovci, Desasseovci atď.), vlastniacich väčšie alebo menšie majetkové podiely. V súpise príjmov Ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1571 – 1573 sa uvádza, že obec zaplatila spolu s niekoľkými okolitými obcami poplatok 150 florénov, Ratnovská merica mala v pol. 16. stor. obsah 26,66 litra. V Portálnom súpise z roku 1576 sa v obci uvádza 61 sedliackych port, 15 želiarskych port a 1 pastierska porta.

Web: Obec Ratnovce

Obec Bašovce

Naša obec sa nachádza v okrese Piešťany vo výbežku Podunajskej roviny na nive Váhu a Dudváhu. Obec prvýkrát písomne doložená 1113 ako Besan. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom. Sídlisko volútovej kultúry, sídliská s predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia. Je to malá obec s približne 342 obyvateľmi, obklopená poľami, pri miestnom rybníku sa nachádza rybárska bašta.

Web: Obec Bašovce

Jalšové

Obec leží na Dolnom Považí, na výbežku Podunajskej nížiny s rozlohou obce 933 ha. Nachádza sa na ľavom brehu Váhu a západnom okraji Krahulčích vrchov, podcelku Považského Inovca. Cez Jalšové prechádza cesta II/507, spájajúca Piešťany a Hlohovec. Aktuálny počet obyvateľov je 486.

Web: Obec Jalšové

Drahovce

Obec leží na Dolnom Považí, na výbežku Podunajskej nížiny s rozlohou obce 933 ha. Nachádza sa na ľavom brehu Váhu a západnom okraji Krahulčích vrchov, podcelku Považského Inovca. Cez Jalšové prechádza cesta II/507, spájajúca Piešťany a Hlohovec. Aktuálny počet obyvateľov je 486.

Web: Obec Drahovce

Trebatice

Obec leží na Dolnom Považí, na výbežku Podunajskej nížiny s rozlohou obce 933 ha. Nachádza sa na ľavom brehu Váhu a západnom okraji Krahulčích vrchov, podcelku Považského Inovca. Cez Jalšové prechádza cesta II/507, spájajúca Piešťany a Hlohovec. Aktuálny počet obyvateľov je 486.

Web: Obec Trebatice

Mikroregión nad Holeškou

Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života. Mikroregión územno - správne patrí do Trnavského kraja, okresu Piešťany a rozprestiera sa na území prechádzajúcom od Podunajskej nížiny až na svahy Malých Karpát. Potok Holeška, ktorý preteká územím, je zároveň jedným z integrujúcich prvkov myšlienky vzniku mikroregiónu. Priaznivé pôdne a klimatické pomery zaraďujú región k oblastiam s najvyšším poľnohospodárskym potenciálom. Kontinuita v poľnohospodárskej výrobe sa zachovala až po súčasnosť.

Web: Mikroregión nad Holeškou

Slovenské liečebné kúpele

Prírodné liečivé zdroje – termálna minerálna voda a unikátne sírne liečivé bahno – boli základom pre vznik Piešťanských kúpeľov. Svetoznámymi sa stali vďaka moderným metódam liečby reumatizmu a iných ochorení pohybového aparátu, ale aj prekrásnemu kúpeľnému parku, bohatému kultúrnemu a spoločenskému životu, širokým možnostiam športového vyžitia a aktívneho oddychu.

Web: Slovenské liečebné kúpele

Zuckmann Villa

Historický meštiansky domček na rušnej ulici v Piešťanoch dostal novú šancu a naplno ju využíva. Po rokoch chátrania sa ho totiž chytila nová majiteľka a spolu s architektom vytvorili miesto, ktoré rozšírilo mapu zaujímavých bodov mesta o jeden veľmi dôležitý. A verte nám, že nezostanete len pri káve či dobrom burgri. Ak vstúpite, Zuckmann Villa vám bude otvárať ďalšie a ďalšie dvere a vy nebudete chcieť odísť. Alebo sa aspoň budete často vracať.

Web: Zuckmann Villa

La Musica

Meno Dodo Šošoka je výrazne späté nielen so slovenskou džezovou scénou, ale aj mestom Piešťany. Práve tu, na pešej zóne, mal svoj vlastný hudobný klub – ART JAZZ GALLERY -, ktorý nezanikol ani po jeho smrti. Dnes sa v jeho následníkovi, už na novom mieste, spája unikátny priestor reštaurácie, kaviarne, hudobného klubu a mestskej záhrady ukrytej pod menom La Musica na Teplickej ulici. Podnik, ktorý ľahko rozoznáte podľa jasného rukopisu: vo výklade gramofón, na strope visia trúbky, na stenách portréty džezových hudobníkov, s ktorými výborne ladí kuchyňa i kaviareň.

Web: Zuckmann Villa

Hotel Park

Ste rodina s malými alebo aj staršími deťmi? Chcete ísť na dovolenku so svojimi starými rodičmi? Alebo len na víkend si zaplávať a dopriať si procedúry? Či mať svadbu vonku pri rieke s dobrými službami? Toto všetko, teda uspokojenie celej rodiny je možné nájsť na jednom mieste, bez robenia kompromisov. Presvedčili sme sa o tom za múrmi Hotela Park v Piešťanoch a môžeme potvrdiť, že každý si tu nájde svoje.

Web: Hotel Park

Hotel Park Avenue

Ste rodina s malými alebo aj staršími deťmi? Chcete ísť na dovolenku so svojimi starými rodičmi? Alebo len na víkend si zaplávať a dopriať si procedúry? Či mať svadbu vonku pri rieke s dobrými službami? Toto všetko, teda uspokojenie celej rodiny je možné nájsť na jednom mieste, bez robenia kompromisov. Presvedčili sme sa o tom za múrmi Hotela Park v Piešťanoch a môžeme potvrdiť, že každý si tu nájde svoje.

Web: Hotel Park Avenue

Why not Coffee

Piešťany ako kúpeľné mesto sú povestné svojou pokojnou atmosférou: nikto sa nikam neponáhľa, a keď áno, ostatní ho svojím pomalším tempom vtiahnu do oceánu pohody. Ak by sme však mali vybrať jedno miesto, kde to počas celého dňa pulzuje, je to Winterova ulica – hlavná trieda, po ktorej korzujú miestni i turisti. Okrem ľudí sú tu obchody s módou, zmrzlinárne, cukrárne, penzióny, reštaurácie či kaviarne. Práve jednou z nich, ktorá zaujme už na prvý pohľad – vďaka čistým, preskleným výkladom – je aj Why Not Coffee?!. Podnik, kde to žije, no stačí prejsť pár krokov a v miestnosti za rohom si užívate súkromie nádvoria meštianskych domov.

Web: Why not Coffee

Winter Media

Prvé číslo Piešťanského týždňa vyšlo 24. apríla 1991 na štyroch stranách formátu A3. Prvým vydavateľom a zároveň aj zodpovedným redaktorom Piešťanského týždňa bol Ing. Juraj Staško. Terajší formát dostalo papierové vydanie novín na začiatku roku 1992. Počas nasledujúceho roka vychádzal Piešťanský týždeň dokonca až dvakrát do týždňa – v utorok a v piatok. Dnes je opäť týždenníkom, ktorý si každý týždeň prečíta 27 až 28 tisíc čitateľov. V súčasností vychádza každý utorok na 24 stranách rovnakého formátu, jeho tlač je plnofarebná. Vďaka širokej distribučnej sieti – 53 predajných miest v meste Piešťany, 44 predajných miest v obciach, 27 pobočiek Slovenskej pošty – sa Piešťanský týždeň právom hrdí titulom najčítanejšieho regionálneho týždenníka piešťanského regiónu. Redakčný tím s výdatným prispením dopisovateľov mapuje aktuálne, spoločenské aj športové dianie v Piešťanoch a okolitých obciach – Banka, Moravany nad Váhom, Hubina, Ducové, Modrovka, Modrová, Lúka, Ratnovce, Sokolovce, Drahovce, Dubovany, Veľké Kostoľany, Jaslovské Bohunice, Rakovice, Veselé, Borovce, Trebatice, Krakovany, Vrbové, Pobedim, Ostrov, Veľké Orvište, Bašovce a Horná Streda.

Web: Winter Media