Zázračné piešťanské bahno

Piešťanské bahno patrí medzi najkvalitnejšie peloidy na svete, s vynikajúcimi teploprenosnými vlastnosťami. Bahno tvorí pôda, sediment rieky, rozložené organické látky a zriedkavé baktérie. Vďaka dozrievaniu v bazéne s termálnou vodou majú vysoký obsah síry a sírovodíka. Bahenné procedúry ponúkajú v Piešťanoch – ojedinelým spôsobom – ako bahenný zábal, alebo ako kúpeľ v bazéne s prírodným bahnom, kde sa používa bahno presiaknuté vodou termálnych prameňov.