Z verejnej súťaže vzišlo nové logo OOCR Rezort Piešťany

Odborná komisia vybrala nové logo a vizuálny štýl Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany. Do súťaže vyhlásenej 1. augusta 2020 sa zapojilo 31 autorov s 54 návrhmi.

Porota udelila tri miesta, autorom víťazného návrhu je Mário Motošický z Brestovan, druhé miesto získal návrh Ing. Petra Prusáka z Prešova a tretie miesto návrh Martina Drahovského z Piešťan.

Tvar loga vychádza z rozkvitnutej siluety magnólie. Jej kvet je považovaný za symbol dlhovekosti a vytrvalosti. Možno práve kombinácia zázračnej liečivej vody a krásneho prostredia pretkaného historickými príbehmi je dôvod, prečo sa magnóliám v Piešťanoch darí a prečo sem turisti radi prichádzajú za odpočinkom, zábavou aj poznaním. Renesančná ruža v logu odkazuje na historický príbeh dcéry maliara Alfonsa Muchu, ktorá dostala po vyliečení v Piešťanoch od služobníctva ružu na rozlúčku. V jednej časti návrh zobrazuje aj Svätoplukove prúty ako symbol súdržnosti a dosahovania spoločnej prosperity, čo je hlavná myšlienka Rezortu Piešťany. Červeno-modrá farebnosť vyjadruje pútavosť, zdravie, vodu,“ hovorí Mário Motošický o svojom návrhu.

Členmi poroty, ktorá posudzovala prihlásené návrhy, boli odborníci na grafický dizajn, marketing aj predstavitelia Rezortu Piešťany. Grafický dizajnér Dávid Švorc k víťaznému logu povedal: „Na prvý pohľad ma zaujalo farebnosťou, pri ktorej sa autor nebál odkloniť od tradičného modro-žltého variantu a prikloniť sa skôr k farbe kvetu magnólie, ktorá je ako kvet pre Piešťany príznačná. V minimalistickom piktograme je možné nájsť viaceré prvky, ktoré vystihujú región Piešťany. V neposlednom rade autor citlivo pracuje s prvkami piktogramu v paternoch, ktoré budú určite pekným detailom pri využití na marketingových materiáloch.

Som veľmi rád, že nové logo Rezortu Piešťany vzišlo zo štandardnej verejnej súťaže, ktorá priniesla svoje ovocie v podobe logotypu, aplikácie aj dizajn manuálu. Príjemne ma prekvapil počet uchádzačov, nepochybne bol motiváciou aj honorár, ktorý vytvoril kvalitu,“ hodnotí výberový proces ďalší člen komisie, známy dizajnér Michal Staško, laureát mnohých domácich aj medzinárodných ocenení za dizajn. „Traja finalisti súťaže otvorili zaujímavú diskusiu, našli v brande ďalšie námety a priestory, a to pri zadaní, ktoré dávalo veľký priestor kreativite účastníkov. Za seba môžem povedať, že víťazný návrh splnil kľúčové kritériá výberu, ktoré charakterizujú samotný logotyp aj podstatu Rezortu Piešťany. Zhrnul by som ich do šiestich slov: kreativita, oddychový čas, genius loci, jedinečnosť, spolupráca, aktivita.

Mgr. art. Michal Staško, známy dizajnér, laureát mnohých domácich aj medzinárodných ocenení za dizajn a primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Silnou stránkou víťazného návrhu je jeho schopnosť rozprávať o Rezorte Piešťany príbeh. Príbeh o tom, že nielen mesto Piešťany, ale aj jeho okolie sú veľmi špecifickým a magickým miestom, kde na relatívne malom a kompaktnom priestore nájdu návštevníci prakticky všetko, po čom túžia, keď chcú zabudnúť na stres a problémy každodenného života: relax, vodu, slnko, šport, turistiku, cyklotrasy, históriu, kultúru, gastronómiu a mnoho iného. Tým sa Rezort Piešťany odlišuje od iných slovenských destinácií, to je jeho silná stránka a práve túto charakteristiku víťazný návrh plne vystihuje,“ povedal k práci Mária Motošického Dr. Pavol Minár z marketingovej spoločnosti Inspirations Minar, ktorý spolupracoval na návrhu marketingovej stratégie Rezortu Piešťany.

Mgr. Pavol Minár, PhD. z marketingovej spoločnosti Inspirations Minar, ktorý spolupracoval na návrhu marketingovej stratégie Rezortu Piešťany.

Nové logo po všetkých stránkach spĺňa kritériá zadania, je moderné, pútavé, ľahko zapamätateľné a vystihuje charakter našej organizácie,“ dodáva k výsledku súťaže výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná, ktorá bola členkou poroty spolu s odborníkmi na grafický dizajn, marketing a s členmi predstavenstva Rezortu Piešťany. „Víťazný návrh získal finančnú odmenu, ktorá bola definovaná pri vyhlásení súťaže. Zároveň sa však chcem poďakovať všetkým autorom, ktorí nám zaslali svoje návrhy. Rezort Piešťany im venuje darčekové poukážky v rôznej hodnote, ktoré môžu využiť u jednotlivých členov Rezortu.

Členmi poroty, ktorá posudzovala prihlásené návrhy, boli aj odborníci na grafický dizajn Bc. Dominik Vailing, Mgr.art. David Švorc a dizajnér Mgr. art. Michal Staško.

Milo nás prekvapila vysoká účasť a sme radi, že zo súťaže vzišlo nové logo, ktoré zodpovedá moderným podmienkam,“ uzatvára Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

K novému logu sa vyjadrila aj Mária Michalčíková, MICE manažérka piešťanských kúpeľov a podpredsedkyňa predstavenstva Rezortu Piešťany, ktorá v tejto organizácii zastupuje SLKP, a.s.: „Slovenské liečebné kúpele Piešťany podporujú snahy Rezortu Piešťany o efektívnu a cielenú komunikáciu celej destinácie a jej členov. Zmena loga Rezortu je neoddeliteľnou súčasťou tohto zámeru. Zároveň veríme, že je to začiatok aktivít, ktoré nám prinesú nárast sledovaných parametrov, ako je počet prenocovaní, návštevníkov či spokojnosť turistov so službami ponúkanými v piešťanskom regióne.

Podporujeme modernizáciu loga a snahy Rezortu Piešťany vrátiť destináciu späť na turistickú mapu Európy. Našimi kľúčovými prednosťami na trhu sú unikátne prírodné zdroje v kombinácii so zaujímavým regiónom, ktorý ponúka mnoho atraktivít pre všetky vekové skupiny,“ uzatvára riaditeľ piešťanských kúpeľov Andreas Schuster.