Vyhodnotenie žiadostí o príspevok z Rezortu Piešťany

Piešťancom záleží na rozvoji cestovného ruchu, projektová výzva má rekordnú odozvu!

Výberová komisia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany rozhodla o pridelení finančných príspevkov na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v tomto regióne.
Piešťany, 15. február 2020 – Viac ako štyridsať žiadateľov zareagovalo na výzvu, na základe ktorej pridelí Rezort Piešťany tento rok finančný príspevok úspešným projektom. Podmienkou prijatia žiadostí o pridelenie príspevku bolo, aby prihlásené návrhy projektov súviseli s rozvojom cestovného ruchu v regióne. Uchádzači o príspevok tiež museli spolu so žiadosťou poslať informácie o projekte vrátane vyčíslenia nákladov a uvedenia možností protiplnenia.
Do konca minulého roka sa mohli prihlásiť nielen nové, ale aj existujúce projekty. OOCR sa takto pod novým vedením snaží vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov organizácie.
Teší ma veľký záujem, každá prijatá žiadosť bola zaujímavá,“ povedala po vyhodnotení výzvy Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany. „Vzhľadom na obmedzený rozpočet, ktorý sme mali na tento účel k dispozícii, sme, žiaľ, nemohli vyhovieť všetkým žiadateľom. Chcela by som však povzbudiť a motivovať tohtoročných neúspešných uchádzačov o finančný príspevok, aby sa nevzdávali a svoje žiadosti poslali aj do budúcoročnej výzvy. Verím, že Rezort Piešťany sa za rok opäť posunie ďalej a budeme môcť podporiť aj iné zaujímavé projekty.
Finančný príspevok na realizáciu projektu získa tento rok 28 z 42 žiadateľov. Celkovo podporí Rezort Piešťany úspešných žiadateľov sumou 108 500 eur. Vo výbere uspeli už osvedčené, ale aj úplne nové piešťanské projekty. Finančný príspevok poputuje napríklad na známe podujatia Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Victoria Regia, Piešťanské zlaté stuhy alebo Tradičné umelecké remeslá. OOCR podporí aj tohtoročný Svetový pohár v lyžovaní na tráve v Banke. Časť prostriedkov pôjde na organizáciu Festivalu Doda Šošoku či medzinárodného filmového festivalu Cinematik a mnohé ďalšie.
„Je skvelé, že sme získali príspevok,“ hovorí Andrej Krištof, organizátor Otvorenia bicyklovej sezóny v Piešťanoch, ktoré sa bude v Piešťanoch konať tento rok po prvýkrát. „Verím, že aj vďaka podpore Rezortu sa nám podarí z tohto podujatia urobiť ďalšiu zaujímavú piešťanskú tradíciu, ktorá priláka do nášho mesta a regiónu nových návštevníkov.
Projekty, ktoré získali finančný príspevok, sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, čo je hlavný predmet činnosti organizácie. Prijaté žiadosti posudzovala výberová komisia zostavená zo siedmych členov OOCR.
Chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu s Rezortom a poukázať na výhody členstva v OOCR,“ uviedol Dušan Ďurčák, člen výberovej komisie za Hotel Park Avenue, ktorý je členom organizácie. „Je dobré, keď sa subjekty cestovného ruchu v jednom regióne spájajú a postupujú spoločne, čo sa osvedčuje napríklad pri propagácii podujatí.
Tatiana Nevolná k tomu dodáva: „Spájaním jednotlivých subjektov a vytváraním partnerstiev napĺňame poslanie Rezortu Piešťany. Preto niektorých žiadateľov oslovíme ohľadom spolupráce, hoci sme ich projekty priamo finančne nepodporili. Máme totiž predstavu, ako by sme mohli spoločne vytvoriť nové produkty cestovného ruchu v našom regióne. Ďalšie projekty zasa posúvame na iných organizátorov, pretože si myslíme, že by mohli spolu vytvoriť zaujímavý program, ktorý bude prínosom pre našu destináciu.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany má štrnásť členov: Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Mesto Vrbové, Obec Banka, , Obec Moravany nad Váhom, Obec Veľké Orvište, Obec Ostrov , Obec Ratnovce, Obec Bašovce, Hotel Park****, Zuckmann Villa, Hotel Park Avenue****, WINTER média, a.s. a La Musica.
Kultúrne podujatia: 

 • Cinematik 2020 – 10 000 €
 • Cityfest Piešťany 2020 – 2 500 €
 • Ekotopfilm – Envirofilm TOUR – 2 500 €
 • Festival Doda Šošoku – 3 600 €
 • Grape 2020 – 2 000 €
 • Jazz divas.sk – 1 100 €
 • Keď čítanie je čtení XII. ročník – 500 €
 • Organové dni v Piešťanoch – 1 200 €
 • Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2020 – 27 000 €
 • Piešťanský Slávik – 1 500 €
 • Piešťanské zlaté stuhy 2020 – 10 000 €
 • Piešťany Street Art Festival – 1 500 €
 • Tradičné umelecké remeslá – 2 500 €
 • Victoria Regia 2020 – 7 500 €
 • Zázračný oriešok – 2 000 €
 • 65. music festival Piešťany – 5 000 €

Podujatia pre deti:

 • Čím budem, keď vyrastiem – 3 000 €
 • Festival slovenskej tvorby pre deti – 500 €
 • Happy move summer day v Piešťanoch – 800 €
 • Prechádzka rozprávkovým parkom – 5 000 €

Športové podujatia:

 • Otvorenie bicyklovej sezóny v Piešťanoch – 800 €
 • Piešťanská Triple regata – 1 200 €
 • Pohár SNP – 700 €
 • Slovakman 226 – 700 €
 • Slovenský pohár silných mužov – 700 €
 • Svetový pohár lyžovania na tráve – 3 600 €
 • Technické zabezpečenie turistických aktivít v Piešťanoch a okolí – 1 100 €

Iné:

 • Podpora prevádzky letného kúpaliska Eva – 10 000 €