Vodárenská veža

(Kúpeľný ostrov). Železobetónový vežový vodojem postavila v roku 1928 firma Pittel a Brausewetter. Radí sa medzi ukážky funkcionalistickej technickej architektúry.
10606461 10606478