V Piešťanoch znova osadia 22-tonovú plastiku Alexandra Trizuljaka

Plastiku s názvom Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena od známeho slovenského sochára, ktorá bola desiatky rokov ukrytá v depozite, prenesú opäť do parku na kúpeľnom ostrove.

Piešťany, 10. mája 2021 – Šesť metrov vysoké dielo zo železného ingotu bolo vystavené na podujatí Socha piešťanských parkov v roku 1970 pred hotelom Thermia Palace. Aj keď viaceré diela z tohto podujatia vo verejnom priestore Piešťan ostali, modernistická socha Trizuljaka, ktorý sa medzitým stal pre režim nepohodlným, musela zmiznúť. “Sochu niekto vtedy aj so základom uložil v technických priestoroch kúpeľov za mŕtvym ramenom, čím ju zachránil,” hovorí syn sochára Klement Trizuljak. Dielo bolo znovuobjavené pri mapovaní sochárskych diel v rámci projektu Sochy Piešťan: Mesto ako galéria a publikované v rovnomennej knihe, ktorú v minulom roku vydalo združenie Čierne diery.

Po päťdesiatich rokoch sa dielo znova ocitne na očiach verejnosti. Nové umiestnenie plastiky vybrali organizátori v spolupráci s Kúpeľmi Piešťany a Krajským pamiatkovým úradom na osi hotela Esplanade, na zelenej ploche neďaleko vstupu do kúpaliska Eva. Monumentálne dielo bude na nové miesto po častiach presúvať piešťanská firma Raving ťažkotonážnou technikou. V rámci presunu dôjde aj k čisteniu a ošetreniu diela náterom. Dielo bude osadené do základovej jamy s betónom. “Bude to pompézna akcia, museli sme vopred vybrať trasu, po ktorej sa bude tento ťažký náklad presúvať,” hovorí Lívia Gažová z o.z. Čierne diery, ktoré presun spolufinancuje.

Socha Alexander Trizuljak - Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena
Pôvodné osadenie socha Alexandra Trizuljaka – Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena.

Rodina sochára aktivitu ocenila

V rámci projektu Mesto ako galéria sa do kúpeľného parku už podarilo osadiť plastiku Torzo ženy. Ďalšou aktivitou bude osadenie ôsmich diel Alexandra Trizuljaka v mestskom parku, ktoré  získa mesto Piešťany na dlhodobú zápožičku. „Umiestnenie Trizuljakovych sôch bude symbolické. Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa v Piešťanoch uskutočnila prvá výstava umenia v exteriéri, ktorú v spolupráci s architektom Ľubomírom Mrňom usporiadal práve Alexander Trizuljak,“ hovorí Linda Blahová z Mestského kultúrneho strediska Piešťany. Na výstavu neskôr nadviazala tradícia podujatia Socha piešťanských parkov. “Tento rok v máji zároveň oslavujeme storočnicu narodenia nášho otca, preto sa tešíme tejto aktivite,” hovorí syn sochára Alexander Trizuljak mladší.

Presun plastiky Pocta IX. symfónii sa do kúpeľného parku uskutoční v priebehu mája, jej privítanie na novom mieste aj za účasti rodiny Trizuljakovcov sa bude konať podľa aktuálnych opatrení.  “V slovenskom kontexte, kde sa sochy z verejného priestoru skôr strácajú, ide o výnimočný počin,” komentuje návrat sochy do kúpeľného parku zástupca rodiny sochára Klement Trizuljak.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

socha Alexandra Trizuljaka - Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena.
Súčasné osadenie socha Alexandra Trizuljaka – Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena.