Rozvoju turizmu v Piešťanoch opäť pomôžu finančné príspevky

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany aj tento rok podporí projekty rozvoja cestovného ruchu v regióne. Výberová komisia vyhodnotila podané žiadosti a rozhodla o pridelení prostriedkov v celkovej sume vyše 120- tisíc eur.

Piešťany, 10. február 2022 – Už po tretíkrát sa prideľovanie financií riadilo pravidlom, že kto sa chce uchádzať o poskytnutie príspevku z Rezortu Piešťany, musí oň písomne požiadať.

„Do stanoveného termínu ku koncu minulého roka sme prijali 51 žiadostí s návrhmi projektov,“ informuje  výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná. „Rozhodovanie nebolo jednoduché, pretože každý jeden posudzovaný projekt by mal nepochybne svoj význam pre rozvoj nášho cestovného ruchu, a celkovo piešťanského regiónu. Môžem povedať, že obyvatelia a návštevníci Piešťan sa v tomto roku môžu tešiť na naozaj pestrý program podujatí, či už pôjde o športové, kultúrne, rodinné, spoločenské alebo náučné aktivity. Samozrejme, za predpokladu, že epidemiologická situácia sa ustáli natoľko, aby mohli organizátori svoje plány realizovať.“

Vybrané projekty dostanú podporu v celkovej sume niečo vyše 120-tisíc eur. Na základe návrhu a odsúhlasenia valným zhromaždením Rezortu Piešťany rozhodovala o rozdelení balíka sedemčlenná komisia, v ktorej boli zastúpení členovia Rezortu Piešťany za samosprávu, podnikateľské subjekty aj predstavitelia OOCR. Komisia rozhodla o prerozdelení 123 400 eur, čo je 40 percent z požadovanej sumy. Celková suma požadovaných príspevkov dosiahla hodnotu viac ako 308- tisíc eur, no nie je v možnostiach Rezortu Piešťany finančne podporiť všetky prihlásené projekty. Príspevok získa tento rok 43 z 51 prihlásených projektov.

„Snažili sme sa podporiť rôznorodé projekty pre všetky generácie,“ hovorí primátor Piešťan Peter Jančovič. „Na svoje si tak tento rok v Piešťanoch príde každý, od detí až po seniorov. Je dôležité, aby cestovný ruch v našom meste a okolí, ako aj športový a kultúrny život, prinášal zážitky pre každého návštevníka Piešťan. Myslím si, že podujatia, ktoré OOCR Rezort Piešťany v tomto roku podporí, potešia aj obyvateľov Piešťan. Kúpeľné mesto má byť plné života, plné podujatí, pretože to je nielen základ pre úspešný rozvoj cestovného ruchu, ale aj pre atmosféru kúpeľného mesta.“

Tatiana Nevolná pripomína, že pridelené príspevky nie sú jedinou finančnou pomocou, ktorú Rezort Piešťany poskytne svojim členom: „Žiadatelia môžu počítať aj s marketingovou podporou, ktorú jednotlivé projekty získajú z OOCR Rezort Piešťany bezodplatne, pričom však Rezort Piešťany použije svoje prostriedky z odsúhlaseného rozpočtu na marketing a propagáciu.“

Finančnú a marketingovú podporu Rezortu Piešťany dostanú tradičné, menej známe aj úplne nové piešťanské podujatia. Z tých najznámejších to budú napríklad neodmysliteľné Piešťanské zlaté stuhy, 67. music festival Piešťany alebo Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. Návštevníci regiónu sa však môžu tešiť aj na ďalšie zaujímavé akcie: Piešťany Street ART Festival, Slovakman 226, Letné koncerty v La Musica, Jazzdivas, Krojovaný Anna bál, Dychfest a mnoho ďalších. Rezort Piešťany tento rok podporí aj údržbu turistických chodníkov a oddychových zón v meste a okolí.

K prideľovaniu finančných prostriedkov na základe žiadostí pristúpil Rezort Piešťany v roku 2019 pod novým vedením. „Aj týmto spôsobom sme sa snažili vniesť transparentnosť do prideľovania príspevkov OOCR Rezort Piešťany,“ dopĺňa Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany. „Pri hodnotení projektov postupuje každý člen komisie nezávisle, pričom berie do úvahy kritériá ako miesto realizácie, predpokladaný počet návštevníkov, trvanie aktivity, vstupné aj históriu podujatia.“

Projekty, ktoré získali podporu z  OOCR Rezortu Piešťany na rok 2022:

 1. Piešťanské zlaté stuhy
 2. Piešťanská BUĎ FITKA
 3. Podpora preteku kajakárov v rámci seriálu slovenského pohára
 4. Piešťanská Triple regata
 5. Balnea Cup – Slovenský pohár
 6. Silvestrovský beh Piešťany
 7. Slovakmann 226
 8. Piešťany night city run 2022
 9. Strongman – slovenský pohár silných mužov
 10. Vyber si svoj šport
 11. Federálny pohár žien 2021/2022
 12. Firemný deň
 13. Pivný beh Astoria
 14. Planet Piešťany deťom
 15. 67. music festival Piešťany
 16. Piešťany Street Art Festival
 17. Organové dni v Piešťanoch
 18. Letné koncerty v La Musica
 19. Jazzdivas – International Woman‘s Jazz Festival Piešťany
 20. Šláger show
 21. Socha piešťanských parkov 2022
 22. Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2022
 23. Tradičné umelecké remeslá
 24. 17. Medzinárodný filmový festival Piešťany
 25. Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. XII. Ročník
 26. Victoria Regia 2022
 27. Historické dni v Piešťanoch
 28. Piešťanské hody 2022
 29. Túlavá knižnica
 30. Dychfest
 31. Výstavná a osvetová činnosť – propagácia významných regionálnych udalosti
 32. Krojovaný Anna bál 2022
 33. DEŇ OTVORENÝCH ATELIÉROV – od roksových lízaniek k umeleckým ateliérom
 34. Piešťanskí Anjeli
 35. Medzinárodný deň čipky
 36. Ako išlo Tancovadlo na vandrovku
 37. Made in Piešťany: Festival & Gala
 38. Údržba turistických chodníkov a oddychových zón v Piešťanoch a okolí
 39. Podpora prevádzky letného kúpaliska EVA
 40. Spoznaj Piešťany
 41. Keď architektúra rozpráva
 42. Gotický kostol „Starý kláštor“ v priebehu dejín
 43. Prevádzka tmavej fotokomory na vyvolávanie analógových fotografí a fotografického ateliéru