Termálne liečivé pramene

Termálne pramene, vyvierajúce z hĺbky Zeme, majú vysoký obsah minerálov (1500 mg/liter), popri tom obsahujú aj značné množstvo síry a sírovodíka. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam sú svetoznáme v oblasti liečby ťažkých chorôb pohybového ústrojenstva, ako aj ochorení svalového a kostného systému, dny a reumatických ochorení. Voda je už po stáročia používaná ako neoddeliteľná súčasť rehabilitačných ošetrení.
10606489