Obec Ratnovce

Ratnovce sú obec na Slovensku asi 3 km južne od mesta Piešťany. Nadmorská výška v strede obce je 198 m n. m., v chotári je 153 – 405 m n. m. Ratnovce ležia na západnom úpätí južnej časti Považského Inovca pri považskom výbežku Podunajskej nížiny. Rovinný až pahorkatinný chotár má početné mŕtve ramená. Do chotára siaha vodná nádrž Slňava, ktorá tvorí dominantu obce a svojimi možnosťami športového vyžitia ako vodných športov tak i cyklistiky alebo vychádzok do jej krásneho okolia je veľmi navštevovaná tak domácimi, ako i zahraničnými turistami.

(Viac informácií sa dočítate na webe obce Ratnovce)
ADRESA Ratnovce 152, Ratnovce 922 31, Slovensko
TELEFÓN +421 337 737 107
EMAIL ou@obec-ratnovce.sk
WEB www.ratnovce.sk