Obec Bašovce

Bašovce ležia v najsevernejšej časti kraja Trnava, 6 km severozápadne od Piešťan. Nadmorská výška obce je 164 m nad morom. V katastri Bašoviec bolo objavené praveké neolitické sídlisko z rokov 4600 – 3800 pr. n. l. s volútovou keramikou a slovanské sídlisko z 9. storočia. Našlo sa tu väčšie množstvo sekerovitých hrivien takisto z 9. storočia.
Prvá písomná správa o Bašovciach je v zoborskej listine z roku 1113 – tá vymedzuje majetky opátstva sv. Hypolita na Zobore. V rokoch 1392 sa obec nazýva Bassoch, 1439 Bassowec, 1773 Bašovce. Koncom 14. storočia Bašovce patrili Čachtickému panstvu.

(Viac informácií sa dočítate na webe obce Bašovce)
ADRESA Bašovce 160, Bašovce 922 01, Slovensko
TELEFÓN – PRIMÁTOR MESTA – Ing. Ľubomír Dekan +421 33 77 46 859
EMAIL – PRIMÁTOR MESTA – Ing. Ľubomír Dekan starosta@basovce.sk
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA Mgr. Veronika Čechvalová
EMAIL – OBCE BASOVCE obecnyurad@basovce.sk
WEB www.basovce.sk