Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

_DSC3987
Adresa
Ul. A. Dubčeka, 27
Piešťany
921 34
Kontakt
Tel.: 033 / 772 53 75, 033 / 772 59 25
Fax: 033 / 772 53 75
E-mail: msks@msks-piestany.sk
URL: http://www.msks-piestany.sk
Mgr. Marta Jurčová (riaditeľ)
Tel.: 033 / 772 53 75, 0910 997 002, 0903 614 607
E-mail: jurcova@msks-piestany.sk
Gabriela Kováčová
E-mail: kovacova@msks-piestany.sk
Popis
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska sa uskutočňujú rôzne koncerty a divadelné predstavenia, prehliadky amatérskych divadelných súborov ako i vystúpenia škôl, výchovné koncerty a výstavy. Mestské kultúrne stredisko sa zameriava i na osvetovú činnosť zahŕňajúcu rôzne kurzy jazykové i odborné. Je spoluorganizátorom Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, filmovej prehliadky Eurotour a Medzinárodného filmového festivalu Cinematic.