Kúpeľný promenádny most

Železobetónový promenádny most, známy tiež ako Sklený či Kolonádový, postavili v rokoch 1931 – 1933 podľa projektu architektov E. Belluša. Atraktivitu mosta zvyšujú predajne zakomponované do príbrežných mostových polí, uprostred sklenej prepážky oddeľujúcej obidva prekryté promenádne pruhy sú dve vitráže zhotovené podľa návrhu maliara M. Benku, populárna je Kuhmayerova bronzová socha bárlolamača nad fontánou pred portálovým objektom na mestskom predmostí. Na Kúpeľnom ostrove mala prekryté promenádne pruhy nadväzovať nábrežná kolonáda (odtiaľ názov Kolonádový most), ktorá sa neuskutočnila. Koncom druhej svetovej vojny vyhodila most – stredné polia ustupujúca nemecká armáda, obnova, ktorá vrátila mostu pôvodnú funkcionalistickú podobu sa uskutočnila roku 1956.
_DSC3480

Comments are closed.