Kúpeľný ostrov

Kúpeľný ostrov, na ktorom je sústredená prevažná časť kúpeľnej liečby v Piešťanoch, je vytvorený obtokovým ramenom Váhu. Nachádza sa východne od mesta, s ktorým je spojený dvomi mostami. Pre peších je určený Kolonádový most, pre automobilovú dopravu južnejší Krajinský most. Na ploche 60 ha sa rozprestiera kúpeľný park, sieť hotelov, liečebných domov a športovísk, medzi nimi i termálne kúpalisko Eva. V južnej časti ostrova sa nachádza väčšina termálnych liečivých prameňov. Sírnato-hydrouhličitanová, vápenato-horčíková, sírna voda v nich vyviera z hĺbky až 2000 metrov a má teplotu do 69°C. Zachytáva sa v hĺbke 60 metrov, aby sa nezmiešala s podpovrchovými vodami. Liečivé bahno sa získava v ramene.