Výlet ku Kaštieľu Moravany a rybníku Striebornica

V Piešťanoch a okolí sa nachádza viacero zaujímavých výletných lokalít. Pripomeňte si ich v krátkosti spolu s nami a dozviete sa fakty, o ktorých ste možno ani netušili. Azda vám pomôžu pri rozhodovaní, kam vyraziť s blízkymi počas víkendu.

Dnes sa spolu s nami prejdete z Piešťan do Moravian nad Váhom ku kaštieľu a potom k jazeru Striebornica a nazad do mesta. Na tento výlet si rezervujte asi tri hodiny, rybári dlhšie. Môžete ísť pešo, lebo na bicykli je už zima. No a ak ste rybár a chcete si zamuškáriť, zbaľte si aj náčinie, povolenku si kúpite v penzióne Benátky.

Pre kúpeľných hostí je výlet ako stvorený. Na trasu môžu nastúpiť kdekoľvek na nábreží Kúpeľného ostrova – najlepšie za Irmou, aby mali možnosť pokochať sa čo najdlhšie pohľadom na Obtokové rameno Váhu a kúpele. Po chodníku sa dostanú na konci kúpeľnej zástavby až k železnému mostu. Prejdúc cezeň pôjdete popri športoviskách až k hlavnej ceste a tam sa vydáte vľavo – obecným chodníkom až k moravianskemu kaštieľu. Ten je na kopci.

Kaštieľ sa preberá zo spánku

Kaštieľ má stredoveký pôvod. Dokazuje to situovanie objektu na terase nad údolím kedysi inundačného územia Váhu, ktoré tvorilo jeho prirodzenú ochranu, ako aj dispozícia, skladajúca sa zo samostatných budov scelených až renesančnou prestavbou koncom 16. storočia. Touto prestavbou získal kaštieľ zhruba dnešný vzhľad.

Monumentálny kaštieľ Motešických v stredoveku, v dobe svojho vzniku, pozostával z dvoch samostatných budov. V 18. storočí bol barokovo upravený. Na mieste východnej bašty, zbúranej začiatkom 18. storočia, dali Čákiovci postaviť kaplnku, ktorej 30. mája 1757 generálny urbár Ostrihomského arcibiskupstva udelil privilégium na slúženie svätých omší. Interiéru kaplnky dominuje renesančný edikulový oltár s erbmi Čákiovcov a Zičiovcov. V strede je veľký obraz Piety, nad ním menší obraz Najsvätejšej Trojice, pod ním svätostánok. Renesančná kazateľnica je v čierno-zlatej farebnej kombinácii.

Pomerne veľké úpravy kaštieľa sa uskutočnili v druhej polovici 19. storočia. V roku 1881 do povalového priestoru vstavali tretie podlažie a na východnej strane pristavali vežu. V rokoch 1964-1970 bol kaštieľ obnovený podľa projektu Karola Chudomelku zo Stavoprojektu Bratislava pre Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov v správe Slovenského fondu výtvarných umení. V anglickom parku pri kaštieli boli rozmiestnené plastiky slovenských i zahraničných umelcov, ktoré tu vytvorili v rámci medzinárodných sochárskych sympózií.

Od predaja zahraničným fyzickým osobám v roku 2006 kaštieľ chátral. V roku 2017 ho získal nový majiteľ, spoločnosť Juris Doctor, ktorý začal so zabezpečovacími prácami a stále prebiehajúcou rekonštrukciou. Už po dva roky sa tu uskutočnili umelecké výstavy s názvom Artrooms Moravany, súčasťou bol i festival Hradby samoty. A tak sa nielen interiér, ale aj exteriér kaštieľa opäť zaskvel umeleckými dielami rôzneho charakteru.

Moravany sú tiež významnou archeologickou lokalitou, ktorú preslávil nález sošky vyrezanej z mamutoviny – neolitickej Moravianskej venuše, ktorej vek sa odhaduje na viac ako 20-tisíc rokov. Ak by ste sa chceli s Moravianskou venušou odfotiť, na námestí je jej replika – drevená plastika dosahujúca veľkosť asi šesťročného dieťaťa.

Striebornicu pozná takmer každý rybár

Keď budete v centre obce, choďte po Piešťanskej ulici na Výtockú ulicu a asi po 1,5 kilometri sa dostanete k vodnej nádrži Striebornica, kde sú i parkovacie miesta. Je to vlastne rybník, ktorý pozná hádam každý rybár na Považí. Nádrž bola pomenovaná podľa pritekajúceho potoka Striebornica, ktorý pramení na úpätí vrchu Marhát v Považskom Inovci. Má rozlohu 6 hektárov a hĺbka je od 1,5 do 4 metrov.

Nádrž poskytuje ideálne podmienky na rybárčenie s vysokou pravdepodobnosťou úlovku. Konajú sa tu rôzne súťaže a je aj obľúbeným miestom na športový rybolov. Najčastejšie sú to preteky v muškárení alebo v prívlači a v love kaprov. Rybári sem chodia vyslovene za pstruhmi a kaprami. Priemerná váha uloveného kapra je od 10 do 14 kilogramov.

Keďže ide o súkromný revír, je potrebné zakúpiť si povolenku na recepcii penziónu Benátky. Loviť je možné od 7.00 do 21.00 h, ale keď si zakúpite lístok na 24 hodín, môžete loviť aj večer. Pri kúpe povolenky vás budú presne informovať o pravidlách rybolovu v tomto revíri.

Text: Viera Dusíková, týždenník Piešťanský týždeň, www.piestanskydennik.sk
Foto: Martin Palkovič