Výlet k renesančnému kostolu nad Lančárom

Jedna z najvzácnejších sakrálnych pamiatok na Slovensku je od Piešťan vzdialená iba 20 kilometrov. Navštíviť ju môžete autom, ale aj na bicykli. Spoznáte kus histórie, odmenou vám bude aj výhľad na Trnavskú pahorkatinu.

Kostolík v Lančári leží na Malokarpatskej cyklomagistrále, na ktorú sa môžete napojiť v obciach Ostrov alebo Krakovany. Z červenej cykloznačky je potom treba pri Kočíne-Lančári odbočiť na žltú, ktorá vás dovedie priamo k tejto vzácnej pamiatke.

Pre peších turistov je tu možnosť absolvovať výlet ku kostolu z Prašníka – Pustej Vsi a cestou navštíviť pomník baróna Wattenwyla alebo rozhľadňu pod Klenovou.

Výletníkom, ktorí prídu do obce Kočín-Lančár autom, zaberie prechádzka z parkoviska na skalnatý vŕšok, kde Kostol sv. Michala archanjela stojí, približne 10 minút.

Vzácna stavba vznikla v polovici 17. storočia na mieste gotického kostola. Návštevníkov už z diaľky zaujme renesančné protiturecké opevnenie. Dominantou je zvonica a vstupná časť do areálu, ktoré nedávno prešli rekonštrukciou.

„Loď kostola a svätyne sú zaklenuté valenou klenbou s lunetovými výsečmi, ktorá je typická pre renesanciu a ranné baroko. Podobný kostol s takýmto dispozičným riešením sa na západnom Slovensku nenachádza,“ popisuje architektúru pamiatky na svojej web stránke obec Kočín-Lančár s tým, že význam kostola spočíva predovšetkým v jeho unikátnej maliarskej výzdobe z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Odborníci ju považujú za najkrajšiu na našom území.

V zime nie je kostolík v pravidelných časoch prístupný verejnosti, ale ak to pandemická situácia dovolí v období od mája do októbra bude podľa starostu Štefana Lányiho otvorený vždy v prvú nedeľu v mesiaci. Obec má tiež v rozpočte finančné prostriedky na náučný chodník, ktorý bude viesť od autobusovej zastávky v Lančári až po kostol.

Text a foto: Martin Palkovič