Vydajte sa od barlolámača na Červenú vežu a späť

Počas minulého týždňa síce v Piešťanoch nasnežilo a mrzlo, ale rieka Váh si tečie svojím tempom a ľadová kráľovná je ešte na plynúci tok prikrátka. Stačí si obuť pevnejšiu obuv, dobre sa zababušiť, nezabudnúť rúško a termosku s teplým čajom či medovinou a vydať sa s nami na krátky, ale pekný výlet po pre Piešťancov notoricky známych miestach, ktoré navštevovali už naši predkovia.

Pôjdeme od sochy barlolámača cez Kolonádový most okolo päťhviezdičkového secesného hotela Thermia Palace a Irmy k Napoleonským kúpeľom. Obídeme kantínu a zahneme vpravo k nábrežiu Obtokového ramena Váhu. Odtiaľ sa cez mostík dostaneme do obce Banka. Vydáme sa doprava popri Mŕtvom ramene až na miesto, kde sa dá prejsť cez cestu na druhú stranu ku schodom vedúcim na Červenú vežu.

Pozor na šmyk! Schody sú pokryté okrem snehu aj jesenným lístím, ktoré ak zamrzne, môže byť nebezpečné. Vydajte sa po cestičkách podľa ľubovôle. My sme šli doľava, kde je ešte zachovaný aký-taký výhľad. A aj keď Červená veža už nie je tým atraktívnym rádiovým vŕškom, na ktorý s nostalgiou spomínajú našinci, nájdete tu i napriek nemilosrdnému zubu času ešte zopár miest, kde sa dá pobudnúť, pofotiť si čo-to do svojho archívu a uvidieť zvrchu rieku, kúpele, Banku aj vzdialené Moravany nad Váhom.

Prejdúc po Červenej veži sa popri betónovom plote môžete vybrať smerom na Ratnovce. Cestička vás pozvoľna dovedie k hotelom. Keď podleziete rampu a o pár metrov sa vydáte po ceste doľava, dostanete sa k vilkám, čo tu stoja alebo sa iba stavajú. Pokochať sa môžete aj záhradnými chatami a výsadbou. Potom zamierte k hlavnej ceste smerujúcej do Ratnoviec. Cestička vás privedie približne na miesto, odkiaľ sa popri autokempingu a bývalom kúpalisku Sĺňava dostanete na nábrežie Váhu.

Opäť sa ocitnete pri vode, sledujete čajky, kačice a mierne unavení putujete popri vlniacej sa rieke nazad do Piešťan. Práve zvoní zvon na veži kúpeľnej kaplnky. Omša sa tam nekoná, no ak vám zvýšil kúsok chleba alebo ste nedojedli rožok, zabaviť sa môžete kŕmením holubov a riečneho vtáctva.

Dívajte sa z výšky na plynúcu rieku, ktorá aj napriek ťažkým časom, ktoré prežívame, si tečie svojím tempom až do Dunaja. Tam do tej diaľky ale smie iba rieka, my tu máme lockdown. Takže nám musí stačiť len pomyslenie na vzdialené miesta a trocha predstavivosti. Napokon, čo tam potom, treba to vziať z tej lepšej stránky – doma je doma. Ako sa hovorí – všade dobre, doma najlepšie!

Text: Viera Dusíková, týždenník Piešťanský týždeň, www.piestanskydennik.sk
Foto: Martin Palkovič