Elektrárňa Piešťany

(Staničná 51) – kultúrna pamiatka. Budovu, postavenú podľa anonymného projektu, odovzdali do užívania v roku 1906. Jej charakteristickým exteriérovým znakom je tehlové, režné murivo; skladobné možnosti lícovej tehly sú zúročené v plastickej výzdobe fasád, kde predovšetkým rímsové partie ponúkajú pestrú vzorkovnicu skladieb v podobe zuborezov, rozmanitých výstupkov či iných ozdôb. Pozoruhodným vnútorným priestorom bola veľká hala s galériou, vybavená dômyselným strojovým a prístrojovým inventárom. Táto významná technická pamiatka, ktorá prestala plniť pôvodné poslanie, je priam predurčená na využitie pre kultúrne ciele.
Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá mestská dieselová elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.
EP bola zrekonštruovaná podľa víťazného projektu študentskej architektonickej sútaže, ktorú vypísal v r. 2008 vlastník objektu Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE). Vypracovali ho Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Královej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Okrem šance na realizáciu získal tento projekt aj široké uznanie na Slovensku i v zahraničí.
Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Elektárňa Piešťany pre potreby vedecko-technického vzdelávania mládeže a spoločenské funkcie je najväčším jednorazovým príspevkom ZSE, a. s. do oblasti komunitného investovania.
10655329_825519217471192_2205350993731892126_o
Víťazný projekt študentskej súťaže na prerod dnešného zabudnutého skladiska na živé miesto stretnutí s vedou i kultúrou pre všetky generácie. Vytvára priestor pre neformálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou a technikou. Deti i dospelí tu môžu spoznávať “ako veci fungujú” a zákonitosti kolobehu energie. Poskytuje možnosti pre multifunkčné využitie pre kultúrno-spoločenské aktivity.
web: http://www.elektrarnapiestany.sk
facebook: https://www.facebook.com/ElektrarnaPiestany/timeline


 
Ocenenia:
Cena Európskej Únie za súčasnú Architektúru (European Union Prize for Contemporary Architecture) – Mies van der Rohe Award 2015
Nominácia v prebiehajúcom ročníku.
Cena Dušana Jurkoviča 2014
nominácia v prebiehajúcom ročníku
BEFFA 2014 – Building Efficiency Awards 2014
1. miesto v kategórii Rekonštrukcie
CE.ZA.AR – Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru 2014
nominácia v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov
Fénix – kultúrna pamiatka roka 2013
Ocenenie v súťažnej kategórii obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky
Stavba roka 2013
Cena vydavateľstva Eurostav, spol. s. r. o. a nominácia na hlavnú cenu
Saie selection 2012, ocenenie udržateľnej architektúry
2. miesto