Vychytaná masáž

10341478_1387352808173248_3262007241227040859_n
Ide­álne rie­še­nie pre hanblivých!
Masáž cez vrstvu oblečenia a bez pou­ži­tia oleja
Zmier­ňuje únavu a ukľudňuje, uvoľ­ňuje napä­tie a zni­žuje tlak
Bazovskeho 22
92101 Banka, Trnavský, Slovakia
Phone: 0918 714 663
Email: masaze@sietdobra.sk
Website: http://masaze.sietdobra.sk
facebook: https://www.facebook.com/VychytanaMasaz