Nohejbal

Prvá overená zmienka o nohejbale na Slovensku sa datuje z Piešťšan od roku 1945, kedy pražžský futbalisti ako pacienti miestnych kúpeľov trávili voľný čas na kúpalisku EVA. Tu bol hlavný ššport plávanie a vodné pólo, avššak členovia tohto oddielu boli prvými spoluhráčmi pražžských futbalistov a rýchlo sa naučili a zároveň si obľúbili nový ššport nohejbal.
V Piešťanoch pôsobí Nohejbalový klub Kúpele Piešťany.
web: http://www.spsepn.edu.sk/skola/pk_info/soc/2005/ele/weby/weby/nohejbal_krajcik/uvod.php?t=1