Kanoistika a veslovanie

K športom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Váhu a Sĺňavy patria rýchlostná kanoistika a veslovanie. Oba športy majú dlhú tradíciu a vychovali viacero úspešných slovenských reprezentantov. Piešťanský klub rýchlostnej kanoistiky a taktiež veslársky klub sídlia v areáli Lodenice.
Počiatky rýchlostnej kanoistiky v Piešťanoch siahajú do roku 1960, kedy bol založený prvý oddiel kanoistiky organizovaný pod Slovanom Kúpele Piešťany. O roku 1962 sídlil oddiel v priestoroch vtedajšieho hostinca Benátky na južnom okraji obtokového ramena Váhu (súčasný penzión Benátky). V tých časoch sa trénovalo a pretekalo na Váhu pri kúpalisku Eva. Podmienky pre rýchlostnú kanoistiku sa zlepšili po vybudovaní vodnej nádrže Sĺňava. V roku 1967 sa klub z Benátok presťahoval do novovybudovanej lodenice TJ Sĺňava Piešťany na severnom okraji nádrže. V budove sa nachádzajú hangáre pre uskladnenie lodí, posilňovňa a pádlovací bazén. Klub v súčasnosti organizuje viacero pretekov na Váhu a Sĺňave pričom k najvýznamnejším každoročne patrí Medzinárodná regata Piešťany juniorov a pretekárov do 23 rokov, ktorá hostí vždy stovky pretekárov z celého sveta. Viac sa dozviete na stránke Kajak a Kanoe Piešťany.


Veslovanie sa udomácnilo na piešťanskej Sĺňave v roku 1978, keď vznikol Veslársky oddiel pod TJ Sĺňava Piešťany v novovybudovanej Lodenici, kde tiež sídlia rýchlostní kanoisti i jachtári. Už predtým však v lete 1964 na jazere Sĺňava usporiadala TJ Slávia SVŠT Bratislava a Katedra telesnej výchovy Stavebnej fakulty SVŠT 1. ročník Reiskupovho memoriálu na pamiatku zakladateľa bratislavského klubu, ktorý rok predtým tragicky zahynul. Členovia Slávie pomáhali tiež pri založení piešťanského oddielu. V radov piešťanských veslárov vzišlo viacero slovenských reprezentantov v juniorských i seniorských kategóriach. V areáli Lodenice má súčasný veslársky klub k dispozícii hangáre pre uskladnenie lodí, posilňovňu, veslársky bazén, ale i moderné veslárske trenažéry na zimnú prípravu. Klub v súčastnosti každoročne v máji organizuje medzinárodné preteky O pohár SNP. Viac o jeho činnosti na veslovanie-piestany.sk.


 
V Ratnovciach na východnej strane vodnej nádrže Sĺňava sídli klub rýchlostnej kanoistiky ŠK Kajak Moravany nad Váhom. Ide o klub, ktorý vznikol len pred pár rokmi avšak darí sa mu vychovávať úspešných kanoistov. Viac sa dozviete na www.skkajak.sk.